Lean or integration strategies as an alternative options for mining company
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):59–73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyses the corporate strategic activity aimed to improve the management, form new structures and ensure the continuous development. Special attention was paid on lean and integration strategies giving new opportunities for company development and its efficient operation. Each option has weak and strong sides, thus choosing one of them needs detailed analyze of company environment. The lean strategy for copper mining company was presented as a case study.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategie wyszczuplania lub integracji jako alternatywne opcje rozwoju przedsiębiorstwa górniczego
zarządzanie strategiczne, integracja pionowa, rozwój przedsiębiorstw
Artykuł stanowi analizę podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań strategicznych, mających na celu doskonalenie form zarządzania, tworzenia nowych struktur i zapewnienia ich stałego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na strategie wyszczuplania lub integracji dające nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i zapewniające jego sprawne funkcjonowanie. Każdą z tych opcji charakteryzują zalety i wady, dlatego też wybór jednej z nich wymaga szczegółowej analizy warunków, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Na przykładzie firmy górniczej sektora miedziowego przedstawiono możliwości zastosowania strategii wyszczuplania.
 
REFERENCES (11)
1.
Drążek Z., Niemcynowicz B., 2003 - Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
2.
Grudzewski W.M., Hejduk J.K., 2000 - Przedsiębiorstwo przyszłości. Wyd. Difin, Warszawa.
 
3.
Janasz W. i in., 1997 - Podstawy ekonomiki przemysłu. PWN.
 
4.
Kasprzak W., Pelc C., 1999 -Wezwania technologiczne-prognozy i strategie. Wyd. Prof. Szk. Bizn., Kraków.
 
5.
Krupski R. i in., 1998 - Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody. Wyd. WAE, Wrocław.
 
6.
Prace CBPM CUPRUM, 2000 - Monografia restrukturyzacji i prywatyzacji KGHM Polska Miedź S.A.
 
7.
Pierścionek Z., 2003 - Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
 
8.
Rajzer M., 2001 - Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
9.
Raport roczny 2005, KGHM Polska Miedź S.A.
 
10.
Wanielista K. i in., 2001 - Strategie przedsiębiorstw przemysłowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
11.
Wanielista K. i in., 2006 - Nowa strategia kreowania rynkowej wartości przedsiębiorstw górniczych (projekt finansowany przez KBN - rękopis).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953