The use of formal markets to optimize the of metals producers
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):47-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The papers presents the posibility of the use of hedging to optimize the profitability of Polish copper and silver producer by choosing optimal for KGHM volume and structure of production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie rynków formalnych do optymalizacji zysku producentów metali
cena światowa, transakcje zabezpieczające, zarządzanie strategiczne
W artykukule zaprezentowano program optymalizacyjny, który umożliwia producentom metali maksymalizację zysków poprzez wykorzystanie transakcji giełdowych. Przedstawiono również na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. weryfikację empiryczną takiego programu. W programie poszukiwano wielkości produkcji miedzi i srebra, która, przy istniejących kosztach i innych barierach rozwoju, pozwala na osiągnięcie maksymalnego zysku ze sprzedaży przy zagwarantowanych (hedge) cenach światowych miedzi i srebra. Maksymalizowana funkcja kryterialna, opracowana została na podstawie formuły sprzedaży koncentratów Net Smelter Return, w której zamiast wynegocjowanych opłat hutniczych i rafinacyjnych przyjęto rzeczywisty koszt przerobu hutniczego 1 tony koncentratu. [...] Przedstawione wyniki rozwiązań optymalizacyjnych wskazują na możliwość uzyskiwania wyższego zysku przez KGHM Polska Miedź S.A. po wprowadzeniu zaproponowanego programu optymalizacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że w zaproponowanym algorytmie wszelkie zaistniałe korzyści nie powstały pod wpływem dokonanych nakładów inwestycyjnych, lecz są wynikiem wykorzystania poziomu i relacji cen światowych w procesie zarządzania i planowania produkcją. Program ten nie jest modelem zamkniętym, lecz może być rozbudowany o dalsze nowe elementy, które oddziałują na poziom zysku ze sprzedaży, np. ceny światowe ołowiu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top