An application of VERT technique in mining works modelling
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):75–83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper application of VERT technique in mining works modelling is proposed. There are also presented some elements of mentioned technique in the modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
O możliwościach wykorzystania techniki VERT w modelowaniu robót górniczych
technika VERT, modelowanie, roboty górnicze
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania techniki VERT do modelowania robot górniczych. Zaprezentowano również pewne elementy VERT w opracowanej metodzie modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych.
 
REFERENCES (10)
1.
Bocian L., Juchnikowski G., 1979 - Metoda sieciowa GERT. Informatyka nr 11.
 
2.
Brzychczy E., 2006 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 22, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
Brzychczy E., 2007 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 4. Procedura optymalizacji. Kwartalnik Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 23, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Dźwigoł H., 2002 - Praktyczny aspekt zarządzania przez projekty na przykładzie kopalń węgla kamiennego. Materiały konferencyjne: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska.
 
5.
Kidd J.B., 1987 - A comparison between the VERT program and other methods of project duration estimation. International Journal of Management Science Vol. 15, 2.
 
6.
Kidd J.B., 1989 - Project analysis today - the end users` disquiet. International Journal of Management Science Vol. 17, 2.
 
7.
Lee S.M., Meller G.L., Digman L.A., 1982 - Network analysis for management decisions. A stochastic approach. Kluwer, Boston.
 
8.
Magda R., 2003 - Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Materiały konferencyjne: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Bukowina Tatrzańska.
 
9.
Mercik J.W., 1976 - Modelowanie sieciowe za pomocą sieci typu GAN. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
10.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003 - Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953