Characteristics of the subjects securitization's process and their functions
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(3):49-57
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the entities of securitization’s process. It describes their roles and relationships. Besides that the three kinds of the risk are presented: structure risk, legal risk and risk of third parties. The internal and external securities are also presented in this article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów – ich funkcje i powiązania
administrator, aranżer, doradca, ryzyko, sekurytyzacja, spółka specjalnego przeznaczenia
Artykuł przedstawia podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji aktywów. Charakteryzuje on rolę każdego z nich oraz wzajemne powiązania. Ponadto w publikacji omówiono trzy rodzaje ryzyka towarzyszącego transakcji sekurytyzacji: ryzyko strukturalne, prawne oraz stron trzecich. Wspomniano również o zabezpieczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, które stanowią nieodzowny element transakcji sekurytyzacyjnych.
 
REFERENCES (8)
1.
Dziawgo D., 1998 - Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN.
 
2.
Gudkova S., 2002 - Sekurytyzacja należności kredytowych banków. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
3.
Jaroński P., 1999 - Sekurytyzacja - nowa forma finansowania firm. "Bankier".
 
4.
Kosiński A., 1997 - Sekurytyzacja aktywów. Zarządzanie i Finanse, Warszawa.
 
5.
"Nadawanie ratingu w programach sekurytyzacji",Materiały Środkowo-Europejskiego Centrum Ratingu i Analiz, Rynek Terminowy nr 14 (4/01).
 
6.
Raczkowska I., 2001 - Sekurytyzacja wierzytelności bankowych: podstawowe zagadnienia prawne. K i K, Warszawa.
 
7.
Sierpińska M., 2005 - Sekurytyzacja aktywów - możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 4.
 
8.
Styn I., 2000 - Sekurytyzacja aktywów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top