Nature preserving formation technologies and further use of man-made massives at KMA-region
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):353–361
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During the exploitation of iron-ore deposits at Kursk Magnetic Anomaly (KMA, Central Russia) considerable areas of fertile black earth zone should be withdrawn from the usage. Engineering-geological and hydrogeomechanical investigations of hydrofilled man-made massives (dumps and tailing dams) give information about their granular and mineral composition, as well as mechanical properties and consolidation grade of their sediments. Estimating bearing capacity of weak natural and hydrofilled foundations, it may be possible to place dumps of soft soils and rocks on them.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologie ochrony przyrody i dalsze stosowanie masywów zbudowanych przez człowieka w regionie KMA
hałdy, hałdy odpadowe, hałdy wodne
Podczas eksploatacji złoża rudy żelaza w Kurskiej Anomalii Magnetycznej (KMA, Rosja Środkowa) znaczne powierzchnie żyznych czarnoziemów należało wycofać z użytkowania. Badania inżynieryjne, geologiczne i hydrogeomechaniczne uwodnionych masywów zbudowanych przez człowieka (hałdy i tamy odpadowe) ukazują informacje o ich ziarnistości i składzie mineralnym, jak również o właściwościach mechanicznych i stopniu zagęszczenia osadów. Po oszacowaniu nośności słabego naturalnego i uwodnionego podłoża możliwe będzie umieszczenie na nich hałd z gleb miękkich i skał.
 
REFERENCES (6)
1.
Galperin A., Förster W., Schaef H-Yu., 2006 -Man-made massives and natural resources protection - M:MSMU (in Russian).
 
2.
Galperin A.M., Tischenko T.V., Zhilin S.N., 2005 - Technologies of ecologically safe development of hydrofilled man-made massives at mining enterprises. Geoecology, #2 (in Russian).
 
3.
Galperin A.M. et al., 1993 -Method of erection of filled basement. Patent of Russian Federation # 1624093 (in Russian).
 
4.
Galperin A.M. et al., 1993 - The device for complex sounding of soils. Patent of Russian Federation # 2025559 (in Russian).
 
5.
Galperin A.M., Zaitsev V.S., Strelnicov A.V., Method of control of hydrofilled massive state. Patent of Russian Federation # 1188322 (in Russian).
 
6.
Galperin A.M., 2003 - Geomechanics in Surface Mining. Moscow, Publishing House of MSMU.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953