Principles of an integrated information system for the management of the company’s resources (means of production) in the mining sector
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):67–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The coal mining sector uses vast resources and the efficient management of these resources is a major determinant of coal production efficiency. The paper outlines the underlying principles of an integrated information system supporting the decision-making in the field of management of the company’s means of production. The conditions are defined that the system ought to satisfy, with the main focus on the supporting of mining operations planning as the distribution and location of the means of production.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zasady budowy zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby zarządzania środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, środki produkcji, system informatyczny, zarządzanie
Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, którymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. W pracy przedstawiono zasady budowy zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania środkami produkcji. Sformułowano warunki, jakie winien spełniać proponowany system. Szczególną uwagę zwrócono na wspomaganie planowania robót górniczych jako miejsc pracy środków produkcji.
 
REFERENCES (9)
1.
Borowiecki R., 1993 - Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. AE - Wyd. Secesja, Kraków.
 
2.
Brzychczy E., 2006 - Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie górniczym. (Fixed assets management in mining enterprise) W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red. Wł. Sitko; WSPA [etc.]. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., S. 159-169.
 
3.
Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Praca zbiorowa pod red. J. Dziechciarza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 
4.
Ekonomika przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Pr. Zbiorowa pod red. M.W. Jerzaka, M. Nowickiej-Skowron. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 
5.
Janasz W., 1993 - Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. WN US, Szczecin.
 
6.
Jasiewicz J., Magda R., Brzychczy E., Franik T., Głodzik S., Woźny T., 2006 - Budowa podstaw dla zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania majątkiem trwałym. Maszynopis. AGH.
 
7.
Magda R., 2003 - Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. (Idea of stochastic networks application to design and optimization of mining activities in hard coal mines) W: Szkoła Ekonomiki I Zarządzania w Górnictwie 2003. Bukowina Tatrzańska. s. 195-201.
 
8.
Radzikowski W., 1980 - Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa.
 
9.
Walica H., 1999 - Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Wyd. TRIADA, Dąbrowa Górnicza.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953