Resource management in the coal mining sector using integrated information systems
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):75–86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The coal mining sector employs huge means of production and their good management determines the efficiency of coal production. The study outlines the concept of an integrated information system to support decision making in the area of resources management, formulating the conditions that such a system ought to satisfy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zarządzanie środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego z wykorzystaniem zintegrowanego systemu informatycznego
górnictwo węgla kamiennego, środki produkcji, system informatyczny, zarządzanie
Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, którymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania środkami produkcji. Sformułowano warunki, jakie winien spełniać proponowany system.
 
REFERENCES (13)
1.
Bielecki W.T. - Komputerowe systemy wspomagania zarządzania czyli informatyzacja zarządzania, http://wspiz.pl/~witoldb/pliki....
 
2.
Borowiecki R., 1993 - Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. AE - Wyd. Secesja, Kraków.
 
3.
Brzychczy E., 2006 - Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie górniczym. (Fixed assets management in mining enterprise)W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red.Wł. Sitko ; WSPA [etc.]. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., S. 159-169.
 
4.
Brzychczy E., 2007 - Wybrane aspekty projektowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego [Selected aspects of computerized production management system design for coal mining] W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red.Wł. Sitko;WSPA [etc.]. Lublin: Lubelskie CentrumMarketingu Sp. z o. o., S. 87-99.
 
5.
Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Praca zbiorowa pod red. J. Dziechciarza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 
6.
Ekonomika przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Pr. Zbiorowa pod red. M.W. Jerzaka, M. Nowickiej-Skowron. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 
8.
Janasz W., 1993 - Zarządzanie kapitałem trwałym przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. WN US, Szczecin.
 
9.
Jasiewicz J., Magda R., Brzychczy E., Franik T., Głodzik St., Woźny T., 2006 - Budowa podstaw dla zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania majątkiem trwałym. Maszynopis, AGH.
 
10.
Magda R., 2003 - Koncepcja wykorzystania sieci stochastycznych do projektowania i optymalizacji robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. (Idea of stochastic networks application to design and optimization of mining activities in hard coal mines) W: Szkoła Ekonomiki I Zarządzania w Górnictwie 2003. Bukowina Tatrzańska. s. 195-201.
 
11.
Radzikowski W., 1980 - Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa.
 
12.
Surowiec A., 2000 - Ocena zarządzania majątkiem trwałym w ocenie działalności przedsiębiorstwa. W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /pod red. nauk. Rafała Pajdy, WZ AGH, Kraków.
 
13.
Walica H., 1999 - Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie. Wyd. TRIADA, Dąbrowa Górnicza.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953