Application of bacterial leaching by recovery of heavy metals from metallurgy wastes
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):55-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Vitkovice plant belongs to the biggest metallurgical company and products large amounts of the wastes that are mainly recycled, but the additives of the Cd, Zn and Pb are undesirable in these wastes. Two types of wastes (oxyvite sludge and dust from electric-arc furnace) were tested and bacterial leaching with "Thiobacillus ferrooxidans" was applied. The better results were achieved at leaching of oxyvite sludge, where these yields of Zn - 73%, Al - 70%, Pb - 30%, Cd - 90% were attained. The results from leaching of dust show lower yields of mentioned metals with comparison of oxyvite sludge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie ługowania bakteryjnego do odzysku metali ciężkich z odpadów metalurgicznych
ługowanie bakteryjne, odpady metalurgiczne, metale ciężkie
Należący do największej spółki metalurgicznej Zakład Vitkovice produkuje duże ilości odpadów, które są w większości przetwarzane, jednakże zawartość Cd, Zn i Pb w odpadach jest niepożądana. Badaniom poddano dwa typy odpadów (szlamy tlenkowe z mokrego oczyszczania gazów z konwertorów tlenowych oraz pyły z pieca łukowego) z zastosowaniem ługowania bakteryjnego przy pomocy Thiobacillus ferrooxidans. Lepsze rezultaty otrzymano w przypadku szlamów, gdzie osiągnięto uzyski dla Zn - 73%, Al - 70%, Pb - 30% i Cd - 90%. W porównaniu ze szlamami, dla pyłów osiągnięto mniejsze uzyski wymienionych metali.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top