Radiometric methods of monitoring of a coal separation process in a pulsating jig
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(2):125-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A new monitoring system based on the monitoring of natural radiation emitted by the material in the separation zone of a jig compartment has been developed and tested in parallel with a radiometric density meter and a conventional float. The authors investigated the correlation between the separation density monitored by the meter and the intensity of the natural radiation. The measuring head of the radiometric density meter consists of a 137Cs radiation source and a detector in the form of a scintillation counter. The signal from the detector is measured over a period of 0.15 s at the end of each cycle of pulsations (1.2 s) when the material is compressed. The control systems were installed in the second compartment of the O M20-type jig. The aim of control was to stabilise the separation density at desired values. The separation process was monitored by a radiometric density meter (RDM) to indicate changes in the separation density over a given period of time. The RDM was installed close to the upper edge of the product overflow wall to measure the density of the material separation layer reporting in half to the product and in half to the refuse. A conventional float, indicating the position of the heavy fraction in the bed, was used as a basic sensor in the control system. After first experiments the RDM replaced the float as a main sensor in the closed loop control. In the third experiment a new monitor, based on the measurement of the natural radiation emitted by the material (NRM) accumulating below the product overflow wall was used. A good correlation between the NRM indications and the RDM measurements indicates that the radiometric density meter RDM can be replaced effectively by the NRM, especially in control systems where separation density is stabilised at desired values.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Radiometryczne metody monitoringu procesu rozdziału produktów w pulsacyjnej osadzarce węgla
wzbogacanie węgla, odbiór produktu w osadzarce, gęstościomierz radiometryczny, miernik promieniowania naturalnego
Przedstawiono zastosowanie dwóch radiometrycznych metod monitoringu procesu rozdziału produktów w osadzarce: metody absorpcji promieniowania gamma oraz metody pomiaru promieniowania naturalnego łoża osadzarki. Zastosowanie tych metod pomiarowych umożliwia uzyskanie informacji o efektywności procesu niedostępnych za pomocą innych stosowanych metod. Prowadzone są badania nad usprawnieniem działania pływakowego układu sterowania osadzarki z zastosowaniem powyższych metod.
 
REFERENCES (8)
1.
Będkowski, Z . i in. 2008. Control and monitoring of chosen technological processes in coal production. Górnictwo i Środowisko wydanie specjalne nr IV.
 
2.
Cierpisz, S. 2012. Automatyczna regulacja procesu wzbogacania węgla w osadzarkach. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
 
3.
Cierpisz i in. 2011a – Cierpisz, S., Będkowski, Z ., Kryca, M. i Sobierajski, W . 2011a. Radiometryczny system sterowania procesem wzbogacania węgla w osadzarce. Rozdział w monografii: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Gliwice: Wyd. ITG KOMAG.
 
4.
Cierpisz i in. 2011b – Cierpisz, S., Będkowski, Z ., Gola, M., Sikora, T. i Natkaniec, H.: Analiza procesu wzbogacania węgla w osadzarce z zastosowaniem gęstościomierza radiometrycznego. Mechanizacja i automatyzacja Górnictwa 5.
 
5.
Gola i in. 2012 – Gola M., Sikora T., Będkowski Z . Monitorowanie przebiegu procesów przeróbczych z wykorzystaniem urządzeń kontrolno-pomiarowych. Materiały konferencyjne Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla, Szczyrk–Biła maj 2012.
 
6.
Newell, K.D. i Grisafe, D. 2004. KGS Open-file report 2004-42, September 2004.
 
7.
Sikora, T. i Czerw, B . 2005. Urządzenia kontrolno-pomiarowe i systemy sterowania dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla w działalności EMAG. Rozwój i stan obecny. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 5(412).
 
8.
Sikora, T. i Smyła, J . 2012. Zastosowanie technologii pomiaru naturalnej promieniotwórczości gamma węgla. Materiały konferencyjne Nowoczesne rozwiązania z zakresu procesów technologicznych przeróbki węgla, Szczyrk–Biła maj 2012.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top