Coal preparation in Poland in the view of economic reform
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):63–71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper dicusses the changes that occured recently in coal mining industry, and especially in coal preparation. The current condition of coal preparation industry is described. The types of existing coal preparation plants are presented and applied equipment. The changing role of coal preparation due to changes in the coal market is noticed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przeróbka węgla w Polsce w świetle reformy ekonomicznej
przeróbka węgla, jakość węgla, wyposażenie zakładów przeróbczych
W artykule przedstawiono zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na aktualny stan przeróbki węgla. Omówiono typy funkcjonujących zakładów przeróbczych, opisano pracujące w nich wyposażenie. Zwrócono uwagę na zmieniającą się rolę przeróbki węgla w świetle zachodzących zmian na rynku węgla.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953