On-line monitoring of a coal separation process in a jig - a simulation study
 
More details
Hide details
1
Institute of Innovative Technologies EMAG
CORRESPONDING AUTHOR
Stanisław Cierpisz   

Institute of Innovative Technologies EMAG, Prądna, 4a, 43-170 Łaziska Górne, Poland
Submission date: 2017-08-28
Final revision date: 2017-10-22
Acceptance date: 2018-09-05
Publication date: 2018-09-05
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(1):41–52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Simulation models are often used in “soft monitoring systems” to predict effects of production and to diagnose the technological process weather it meets required standards during the analyzed period. They have potential to be used in mineral and coal processing plants where information on process performance is gained from time and labor consuming laboratory tests on samples of material taken from the feed and products from the beneficiation process. Coal concentrates from raw coal are produced through gravitational separation processes in heavy media vessels and in jigs. Both processes are described by a similar model of raw coal washability characteristics and a partition curve of the machine. The concept of a soft monitoring for on-line identification of the partition curve (imperfection) and the washability characteristics is based on comparing continuously signals from belt scales (yields of three products) and two separation densities rom radiometric density meters, at two different pairs of separation densities in a 3-product gravitational process in a jig, with similar signals generated in a simulation model of the process. The simulation analysis has shown that the presented soft monitoring system can be applied efficiently for a complex identification of a coal separation process in a gravitational washer such as a jig. On-line determination of the raw coal washability characteristics, the partition characteristics of the machine and separation densities can be evaluated in this way. Good results for three density fractions have been obtained. Results of imperfection soft monitoring show that it is possible to classify on-line the efficiency of a jig into several ranges, for example: very good, good, satisfactory, not satisfactory.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
System monitoringu procesu wzbogacania węgla - badania symulacyjne
Modele symulacyjne są często stosowane w systemach monitoringu procesów technologicznych w celu oceny efektywności procesu oraz spełnienia procedur ilościowych i jakościowych. Istotnym obszarem zastosowań modeli symulacyjnych są procesy wzbogacania węgla i innych surowców mineralnych, w których informacja o przebiegu procesu uzyskiwana jest zwykle na podstawie pracochłonnych analiz laboratoryjnych próbek materiału pobranych z procesu. Węgiel surowy jest często wzbogacany w procesach grawitacyjnych w cieczach ciężkich i osadzarkach. Oba procesy modelowane są podobnymi charakterystykami wzbogacalności węgla oraz krzywymi rozdziału wzbogacalnika. Koncepcja ciągłej identyfikacji charakterystyki wzbogacalności węgla i imperfekcji wzbogacalnika (osadzarki) polega na ciągłym porównywaniu sygnałów z trzech wag przenośnikowych oraz dwóch gęstościomierzy radiometrycznych (dla dwóch gęstości rozdziału) z sygnałami generowanymi w modelu symulacyjnym procesu. Gęstościomierze radiometryczne w tym systemie umożliwiają pomiar gęstości rozdziału w dwóch przedziałach osadzarki. Minimum odległości dwóch wektorów sygnałów pomiarowych i symulowanych wyznacza poszukiwane parametry procesu. Badania symulacyjne powyższego systemu monitoringu wykazały możliwość identyfikowania on-line trzech frakcji gęstościowych węgla surowego oraz imperfekcji trójproduktowej osadzarki. Błędy identyfikacji dla wychodów frakcji gęstościowych mieszczą się w przedziale 0,6 - 1,46 % (wartości bezwzględne udziału frakcji w nadawie) oraz 0,01 dla imperfekcji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953