Struggle strategy as an offensive form of marketing strategy of an extractive industry enterprise on the external market
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(1):125–132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The essence of struggle strategy carried out by an extractive industry enterprise has been analysed. Basic conditions for effective application of struggle marketing strategy in this enterprise and advantages derived from well-thought-out conducting of the said strategy have been tracked. Threads to the enterprise attributable to application of such strategy are also presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia walki jako ofensywna forma strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na rynku zagranicznym
strategia marketingowa, strategia walki, eksport, przemysł wydobywczy, surowce mineralne
Przeprowadzono analizę istoty strategii walki prowadzonej przez przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego. Zanalizowano podstawowe warunki skutecznego stosowania marketingowej strategii walki tego przedsiębiorstwa oraz korzyści płynące z jej przemyślanego prowadzenia. Przedstawiono również zagrożenia, jakie stwarza jej stosowanie dla przedsiębiorstwa.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953