Supply and demand of gypsum raw materials in Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):5–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents sources and production of gypsum raw materials in Poland in recent years, as well as characterise developments in leading industries, which consume these raw materials. Relationships between domestic producers and consumers of gypsum raw materials are also presented. As a summary, future gypsum raw materials balance on domestic market is anticipated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Podaż i popyt surowców gipsowych w Polsce
kamień gipsowy, gips syntetyczny, anhydryt, źródła, produkcja krajowa, struktura zużycia
Artykuł prezentuje źródła i produkcję surowców gipsowych w Polsce w ostatnich latach, jak również charakteryzuje tendencje rozwoju czołowych branż przemysłu będących głównymi konsumentami tych surowców. Przedstawione są także relacje między krajowymi producentami i użytkownikami tych surowców. W podsumowaniu przedstawiono przewidywany bilans surowców gipsowych na krajowym rynku w najbliższych latach.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953