The Polish copper industry in market economy
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(3):21–32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
KGHM Polska Miedź S.A. is one of the largest Polish enterprises. It has been Europe's leading producer of electrolytic copper, and the world biggest producer of silver since early 1970s. After the change of the political system in 1989, the rules from international market were adopted, e.g. KGHM Polska Miedź S.A. sells copper on the domestic market at the LME price converted to Polish zlotys according to the Polish National Bank exchange rate, what influenced on its economic and production parameters. These parameters and the producers strategy were analysed to set the Polish producer position on international market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Funkconowanie polskiego przemysłu miedziowego w warunkach gospodarki rynkowej
polski przemysł miedziowy, gospodarka rynkowa
W artykule dokonano analizy atrategii działania, wprowadzonej wraz ze zmianą systemu zarządzania w Polsce po 1989 r., i perspektyw rozwoju jedynego krajowego producenta miedzi KGHM Polska Miedź S.A. W tym celu badano zmiany parametrów ekonomicznych i produkcyjnych, istniejące bariery i ograniczenia rozwoju jak i korzystne uwarunkowania produkcyjne i rynkowe, na podstawie których określono ich wpływ na uzyskiwane i przyszłe wyniki ekonomiczne, m. in. koszty produkcji. Analiza ta pozwoliła na ustalenie miejsca krajowego producenta wśród konkutrentów z rynku międzynarodowego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953