Profitability of the mining enterprise (company) in Poland. Methodology and evaluation possibilities
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):161–176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a postulated methodology and possibilities of evaluation of mining industry profitability in Poland, in the level of the branch and of the enterprise, adjusted to market economy conditions. The difficulties in carring on such an evaluation at present have been expressed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rentowność przedsiębiorstw przemysłu węglowego w Polsce. Metodyka i możliwość oceny
przemysł węglowy, gospodarka rynkowa
W artykule przedstawiono postulowaną metodykę i możliwości oceny rentowności przemysłu węglowego w Polsce, w ujęciu gałęziowo-branżowym i przedsiębiorstw, dostosowane do uwarunkowań gospodarki rynkowej. Wskazano na trudności prowadzenia obecnie tego typu ocen.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953