The analysis of quality indexes of mineral processes treated as control criterions
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(1):25-39
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of quality indexes of mineral processes from the perspective of their utility for controlling tasks has used in the parametrical and dynamical optimization have been given as well as properties which they shall fulfiled. Requirements for appreciation indexes of mineral processes were presented and appreciation indexes and goal functions for selected processes (flotation and milling) were given.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowania
przeróbka kopalin, wskaźnik jakości, optymalizacja sterowania, flotacja, mielenie
W pracy przedstawiono analizę wskaźników jakości procesów przeróbczych pod kątem ich użyteczności dla zadań sterowania. Podano opis przeróbczego układu technologicznego. Podano kryteria jakości stosowane w optymalizacji parametrycznej oraz dynamicznej, a także właściwości jakie powinny spełniać. Przedstawiono wymagania stawiane wskaźnikom oceny procesów przeróbczych, podano również wskaźniki oceny i funkcje celu dla wybranych procesów: flotacji i mielenia.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top