The effect of drying of bituminous coals on their coking properties
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Sciences and Technology, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(4):21–31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of investigations of the effect of coking coals drying up to the moisture content 4 and 6% on their coking properties. The coals were dried in the atmosphere of nitrogen and air at the temperatures of 150ºC and 210ºC. No significant deterioration of coking properties of the dried coals was recorded.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Oddziaływanie procesu podsuszania węgli koksowych na ich właściwości koksotwórcze
węgle koksowe, właściwości koksotwórcze, podsuszanie
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu podsuszania węgli koksowych do zawartości wilgoci 4 i 6% na ich właściwości koksotwórcze. Węgle podsuszano w atmosferze azotu oraz powietrza przy temperaturach 150 i 210ºC. Nie stwierdzono istotnego pogorszenia właściwości koksotwórczych podsuszanych węgli.
 
REFERENCES (2)
1.
Tateoka M., 1992 — Future Technical Development: A Japanese View — 2nd International Cokemaking Congress, vol. 2, pp. 21—38, London.
 
2.
Uchmylova G.S., 1991 — Rozwitie prociessa riegulirowanija włażnosti ugolnoj szichty. Koks i Chimija nr 8, s. 48—50.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953