Methods of determination the optimal quality of the concentrate according to chosen technological and economic criteria
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Non-Ferrous Metals; Mineral Processing and Secondary Materials Utilization Department; Gliwice, Poland
 
2
Department of Mineral Processing Environmental Protection and Waste Utilisation, Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(4):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article there are presented chosen technological and economic criteria of assessment of mineral processing processes on the example of copper enrichment. Based on these criteria it is possible to build a model optimising the work of KGHM "Polska Miedź" S.A., which takes into consideration both changeable ore parameters and technology of enrichment applied in the plant. Specific solution of the model can be obtained with using computational programs based on mathematical programming methods.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sposoby określenia optymalnej jakości koncentratu według wybranych kryteriów technologicznych i ekonomicznych
wzbogacanie rud miedzi, optymalizacja, modelowanie matematyczne, ocena procesów wzbogacania
W artykule przedstawione zostały wybrane technologiczne i ekonomiczne kryteria oceny procesów wzbogacania surowców na przykładzie rud miedzi. Na podstawie przedstawionych kryteriów oceny można zbudować model optymalizujący pracę KGHM "Polska Miedź" S.A. uwzględniający zarówno zmienne parametry jakościowe rudy, jak również technologię wzbogacania stosowaną w zakładzie. Konkretne rozwiązanie uzyskać można z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych z zakresu programowania matematycznego.
 
REFERENCES (11)
1.
Grabowski W., 1982 — Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa.
 
2.
Madej W., 1978 — Ocena procesów wzbogacania. Prace Instytutu Metali Nieżelaznych t. VII, nr 3.
 
3.
Paulo A., Strzelska-Smakowska B., 1995 — Optymalizacja koncentratów rudnych metodą dochodową. I Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin, Zakopane, Oficyna Wydawnicza Jaxa, Kraków.
 
4.
Saramak D., Tumidajski T., 2004 — Wpływ sterowania jakością koncentratu na efektywność procesu wzbogacania rud miedzi na podstawie OZWR KGHM „Polska Miedź” S.A. Gos. Sur. Min. t. 20, z. 3, s. 55—65.
 
5.
Saramak D., 2003 — Model ekonometryczny działalności KGHM „Polska Miedź” S.A. jako sposób optymalizacji procesów wzbogacania rud miedzi, Inżynieria Mineralna z. spec. 3.
 
6.
Stępiński W., 1964 — Wzbogacanie grawitacyjne, PWN, Łódź–Warszawa–Kraków.
 
7.
Strzelska-Smakowska B., 1994 — Jakość i wycena koncentratów rudnych — wpływ na gospodarkę złożem, Gos. Sur. Min.
 
8.
Taggart A.F., 1956 — Handbook of Mineral Dressing, J.Wiley and Sons, Inc., New York.
 
9.
Trybalski K., 2002 — Analiza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowania. Gos. Sur. Min. t. 18, z. 1, s. 25—39.
 
10.
Tumidajski T., Mączka W., Saramak D., Foszcz D., 2004 — Problemy optymalizacji odzysku metali w układzie kopalnia – zakład wzbogacania – huta, na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A., ZN AGH Górnictwo i Geoinżynieria z. 2/1, s. 147—158.
 
11.
Wieniewski A. i zespół, 1994 — Sprawozdanie IMN 5035/94.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top