A cooperation strategy between mining industry companies as a form of development of their export
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(1):5–8
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Among marketing strategies of mining industry, which are evalued according to their competitive position on the foreign market, a more and more frequently used strategy is the strategy of cooperation. Mining industry companies use this strategy when a potential foreign market is attractive for them and, at the same time, when inner abilities of the company are not sufficient to assure a succesfull increase of exports of minerals produced by this company. Advantages of using this strategy were analysed as well as potential dangers which may be the result of incorrect use of this strategy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Strategia kooperacji między przedsiębiorstwami przemysłu wydobywczego jako forma rozwoju ich eksportu
kooperacja, przemysł wydobywczy, eksport
Spośród strategii marketingowych przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, ocenianych z punktu widzenia ich stosunku do konkurentów na danym rynku zagranicznym, coraz częściej stosuje się strategię kooperacji. Prowadzona jest ona przez przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego przede wszystkim wówczas, gdy potencjalny zagraniczny rynek zbytu jest dla nich atrakcyjny, a równocześnie gdy atuty wewnętrzne danego przedsiębiorstwa, traktowanego oddzielnie, nie są wystarczające, aby mogły zapewnić osiągnięcie przez to przedsiębiorstwo sukcesu w postaci szybkiego wzrostu eksportu produkowanych przez niego surowców mineralnych. Zanalizowano zalety i korzyści płynące z prowadzenia tej strategii marketingowej oraz zagrożenia, które może powodować nieprawidłowe jej stosowanie.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953