Analysis of the influence of selected parameters process on the performance of fluidized bed opposed jet mill. Part I: The efficiency of mill
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):153–163
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The theoretical basis and experimental results for the fluidized fine jet grinding of granular substances are presented in the paper. The experiment contained grinding tests of limestone in turbulent fluidized layer conditions of the fluidized bed opposed jet mill. The aim of researches was to explain the influence of selected parameters process: the initial graining and the fedmass in themill, the values of working air overpressure, the rotational speed of classifier rotor and duration of grinding on the efficiency of mill (Part I article) and on the particle size distribution of grinding product (Part II article).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część I: Wydajność młyna
mielenie, fluidyzacja, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, wydajność młyna, kamień wapienny
W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne i wyniki badań rozdrabniania próbek kamienia wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem badań było ustalenie wpływu wybranych parametrów procesu, takich jak: masa i uziarnienie nadawy, nadciśnienie powietrza roboczego, prędkość obrotowa wirnika klasyfikatora przepływowego i czas trwania mielenia na uzyskaną wydajność młyna (część I artykułu) oraz na skład ziarnowy produktu mielenia (część II artykułu).
 
REFERENCES (17)
1.
Benz M., Herold H., Ulfik B., 1996 - Performance of a fluidized bed jet mill as a function of operating parameters. International Journal of Mineral Processing Vol. 44-45, 507-519.
 
2.
Berthiaux H., Dodds J.A., 1999 - Modeling fine grinding in a fluidized bed opposed jet mill: Part I. Batch grinding kinetics. Part II. Continuous grinding. Powder Technology Vol. 106, 78-97.
 
3.
Godet -Morand L., Chamayou A., Dodds J., 2002 - Talc grinding in an opposed air jet mill: tart-up, product quality and production rate optimization. Powder Technology Vol. 128, 306-313.
 
4.
Hogg R., 1999 - Breakage mechanisms and mill performance in ultra fine grinding. Powder Technology Vol. 105, 135-140.
 
5.
Koch R., Noworyta A., 1992 - Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Warszawa, WNT.
 
6.
Korzeń Z., Rink R., 1999 - Powietrzno-strumieniowe technologie mikronizacji ciał twardych - tendencje rozwojowe i propozycje nowych wdrożeń. Mechanika T. 18, z. 11, 49-65.
 
7.
Korzeń Z., Rink R., Konieczny A., 1997 - Problemy syntezy konstrukcyjnej i badań młynów powietrzno-fluidalnych. ZN Politechniki Łódzkiej, Seria: Inżynieria Chemiczna nr 780, z. 22, 141-150.
 
8.
Rink R., Konieczny A., 1997 - Niektóre wyniki badań procesu mielenia w młynie powietrzno-fluidalnym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 13, 369-378.
 
9.
Stiess M., 1995 - Mechanische Verfahrenstechnik. Teil 1, 2. Springer-Lehrbuch, Berlin, Heidelberg, New York.
 
10.
Tasirin S.M., Geldart D., 1999 - Experimental investigation on fluidized bed jet grinding. Powder Technology, Vol.105, 337-341.
 
11.
Vogel A., 1991 - The Alpine fluidized bed opposed jet mill - a case history. Powder Handling & Processing, Vol.3, nr 2, 129-134.
 
12.
Wang H., Ikeda T., Fukuda K., Yoshio M., 1999 - Effect of milling on the electrochemical performance of natural graphite as an anode material of lithium-ion battery. Journal of Power Sources, Vol. 83, 141-147.
 
13.
Zbroński D., 2005 - Badanie i modelowanie procesu strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów ziarnistych. Praca doktorska, Politechnika Częstochowska.
 
14.
Zbroński D., Górecka - Zbrońska A., 2006 - Wpływ prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora przepływowego na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 30, z. 3/1, 365-373.
 
15.
Zbroński D., Górecka - Zbrońska A., Otwinowski H., Urbaniak D., 2005 - Research of limestone particles comminution in the fluidized bed opposed jet mill. Powder Handling & Processing, vol. 17, nr 1, 32-39.
 
16.
Zbroński D., Otwinowski H., 2006 - Badanie wydajności młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Vol. 45, no 4s, 158-160.
 
17.
Zhang K., Zhang J., Zhang B., 2003 - Experimental and numerical study of fluid dynamic parameters in a jetting fluidized bed of a binary mixture. Powder Technology, Vol. 132, 30-38.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953