Assessment of benefits for the coal company resulting from an application of securitization
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(3):67–79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of securitization’s application for assets in coal mining company is the main subject in this article. The analysis above was done on the basis on the company AAA SA from coal mining industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena korzyści wynikających z zastosowania sekurytyzacji w spółce węglowej
górnictwo węgla kamiennego, analiza finansowa, wskaźniki oceny finansowej, sekurytyzacja aktywów, spółka węglowa, strategia
Analiza możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w spółce węglowej stanowi przedmiot rozważań niniejszego artykułu. Powyższą analizę przeprowadzono na przykładzie spółki AAA S.A. z branży górnictwa węgla kamiennego.
 
REFERENCES (12)
1.
Bąk P., Magda R., Woźny T., 2006a - Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych. Gosp. Sur. Miner. T. 22, z. 1.
 
2.
Bąk P., Magda R., Woźny T., 2006b - Analiza możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie węgla kamiennego. Gosp. Sur. Miner. T. 22, z. 2.
 
3.
Czyżewski R., Mazurkiewicz A., 2001 - Program sekurytyzacji-przykład Pharmagu S.A.w Gdańsku.
 
4.
Janik W., 2001 - Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Doradca Podatnika nr 18.
 
5.
Jaroński P., 2000 - Nowe instrumenty na rynku finansowym- sekurytyzacja. Gazeta Prawna nr 71.
 
6.
Kosiński A., 1997 - Sekurytyzacja aktywów. Warszawa, Zarządzanie i Finanse.
 
7.
Ludwicki K., 2003 - Nowoczesne techniki finansowania przedsiębiorstwa INFOR, dodatek do Serwisu FK nr 28-29.
 
8.
Sierpińska M. 2005 - Sekurytyzacja aktywów - możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 4.
 
9.
Sierpińska M., Jachna T. 2004 - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa, PWN.
 
10.
Sierpińska M., Wędzki D. 1999 - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa, PWN.
 
11.
Styn I. 2000 - Sekurytyzacja aktywów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 
12.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953