Increase of productivity in polish hard coal mining in the years 1993-2005
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(3):81–93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the increasing underground and overall productivity in Polish hard coal mining in the years 1993—2005 are shown on an example of the mines belonging to Kompania Węglowa S.A. Changes of these indicators resulting from the output and employment are shown as well.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wzrost wydajności pracy w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005
górnictwo węgla kamiennego, wydajność pracy
W artykule ukazano postępujący wzrost wydajności dołowej, a także ogólnej w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993—2005 w kopalniach należących obecnie do Kompanii Węglowej S.A. Zmiany tych wskaźników były wynikiem zmian wielkości uzyskiwanego wydobycia i stanu zatrudnienia, co również ukazano w niniejszym artykule.
 
REFERENCES (5)
1.
Biuletyn informacyjny o działalności gospodarczej spółek i kopalń węgla kamiennego w likwidacji. PAWK, PARGWK, Katowice 1993 do 2002 r.
 
2.
Głodzik S., Woźny T., 2000 - Wydajność pracy w branży górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-1999. Mat. Konferencyjne "Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99", Ustroń.
 
3.
Woźny T., Głodzik S., Woźny D., 1999 - Wybrane aspekty działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993-1998. Mat. Konferencyjne "Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99", Ustroń.
 
4.
Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002, Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dn. 30.06.1998 r.
 
5.
Klank M., 2006 - Przemiany w Kompanii Węglowej S.A. Referat niepublikowany, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953