Energy supply safety of Poland versus management of hard coal reserves for the competitive market conditions
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):5–17
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the analysis of recovery factor from recoverable reserves to mineable reserves. The average factor based on 37 mine data is 0.55. This means that from 10 272 million tons of demonstrated reserves, the amount of 7250 million tons could be exploited. Therefore the lifetime of reserves is 63 years assuming 95 million tons of annual production. However, additional deeper reserves should be exploited. The paper also presents indications for the effective resources management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a gospodarka zasobami węgla kamiennego
bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka zasobami, węgiel kamienny
Przeprowadzono ankietyzację zasobów węgla kamiennego w 57 kopalniach według oceny zasobów operatywnych. Na tej podstawie określono współczynniki przejścia zasobów bilansowych w zasoby przemysłowe oraz zasobów przemysłowych w zasoby operatywne (do wydobycia). Z 10272 mln ton zasobów przemysłowych, które znajdują się w obrębie czynnych kopalń, 7250 mln ton może być ekonomicznie eksploatowane. Z tego jednak tylko 3520 mln ton znajduje się w partiach złóż, które są obecnie udostępnione. Po uwzględnieniu typowych strat eksploatacyjnych zasoby te, przy założonej wielkości wydobycia węgla kamiennego w realizowanym obecnie programie sanacji tego górnictwa, wystarczą na 28 lat. Obok węgla kamiennego, i w pewnym stopniu również węgla brunatnego, Polska nie posiada znaczących zasobów węglowodorów, a zwłaszcza ropy naftowej. Dlatego gospodarowanie udokumentowanymi i udostępnionymi zasobami węgla kamiennego ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953