Hard coal output and the structure of mining in Poland in 1999 year
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(3):161–177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the last few years decrease of coal production took place. lt concerns all types of coal and all grain classes. A lot of coal is collected on spoil banks. It is difficult to find customers for this coal. Using of coking coal reduces each year. Steam coal demand decreases also. Government's plan and mind's plan assume output reducing as well. It is causes of less using of coal in the country and little possibilities of the export. Therefore, it is important to reflect on the future of polish mining industry. The mining reform has the remunerativeness of mining industry in view. This is possible through output limitation, employment limitation and winding up of some mines. Obviously, the government want to wind up the worst mines where the resources of coal are small and this mines where the production costs are the highest. The coals from the Lower Silesian Basin practically not exist. Also, a lot of mines from the Upper Silesian Basin have closed. The Polish mining industrie had been produced about 200 miillion tons of hard coal in seventies and eighties years. Now, the output decreased to about 100 millions tons (109,2 million tons in the year 1999), in it 90,3 million tons of steam coal and 18,9 million tons of coking coal. The governmental scenario plans further decrease of coal output to about 80 million tons in the year 2020. All mines in Poland were divided into seven capital groups: Bytomska, Rudzka, Gliwicka, Katowicka, Nadwiślańska, Rybnicka, Jastrzębska and independents mines. Each group produces different quantity of coal, different types of coal and different grain classes. This paper presents the production and the structure of hard coal output in 1999 year. The fine coal output, the large coal output, the dirt band output, the middles coal output, the sludge eoal output and the output of small coal were also described. The author wanted to present what we have in this moment in the mining industry. What is the amount and the quality ofdifferent coal rang.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Produkcja i struktura wydobycia węgla kamiennego w Polsce w 1999 roku
węgiel kamienny, produkcja węgla, sortymenty węglowe, typy węgla
W ostatnich latach daje się zauważyć znaczny spadek produkcji węgla. Dotyczy to zarówno wszystkich jego typów, jak i wszystkich sortymentów. Duża część węgla zalega na zwałach i trudno znaleźć dla niego odbiorców. Zużycie krajowe węgla koksowego co roku maleje. Maleje także zapotrzebowanie na węgiel energetyczny. Plan rządowy, jak również plany poszczególnych kopalń i spółek węglowych, zakładają znaczne zmniejszenie jego wydobycia. Spowodowane jest to mniejszym zużyciem krajowym i małymi możliwościami eksportu. W związku z tym należy zastanowić się, jakie będą dalsze losy polskiego górnictwa. W artykule przedstawiono produkcję i strukturę wydobycia węgla kamiennego w 1999 roku. Intencją autora było pokazanie czym dysponujemy w chwili obecnej jakie posiadamy gatunki węgla i w jakiej ilości.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953