Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Part 5: Application of evolved method in hard coal mine
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):135–151
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents application of modeling and optimization method in hard coal mine. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economical plans.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 5: Przykład zastosowania opracowanej metody w wybranej kopalni
modelowanie, optymalizacja, roboty górnicze, sieć stochastyczna, sieć GAN, metoda GERT
W artykule zaprezentowano przykład zastosowania metody modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględnieniem wymagań decydenta w sferze poziomu wyników produkcyjnych oraz ekonomiczno-finansowych.
 
REFERENCES (7)
1.
Brzychczy E., 2005 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Praca doktorska, AGH, Kraków.
 
2.
Brzychczy E., 2005 - Wykorzystanie WAP w modelowaniu produkcji górniczej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 110, seria Konferencje nr 42. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
3.
Brzychczy E., 2006 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia. Gosp. Sur. Min. T. 22, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Brzychczy E., 2006 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 2. Teoria technik sieciowych i budowa sieci stochastycznej. Gosp. Sur. Min. T. 22, z. 2, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
5.
Brzychczy E., 2006 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 3. Model matematyczny. Gosp. Sur. Min. T. 22, z. 3, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
6.
Brzychczy E., 2006 - Zastosowanie wybranych metod ekonometrycznych w modelowaniu robót górniczych. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Krynica.
 
7.
Brzychczy E., 2007 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 4. Procedura optymalizacji. Gosp. Sur. Min. T. 23, z. 1, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953