Mineral matter of hard coal and its changes in the coking process
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):5–30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Main components of mineral matter of hard coal have been described and the analysis of their behaviour in the coking process has been made. Due to the specific character of the process, only results of some studies have been used for the needs of the analysis, i.e. the studies, which have been carried out in the conditions suited to the conditions of industrial coking process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Substancja mineralna węgla kamiennego i jej przemiany w procesie koksowania
węgiel kamienny, proces koksowania
Scharakteryzowano główne składniki substancji mineralnej węgla kamiennego oraz dokonano analizy ich zachowania się w procesie koksowania. Ze względu na specyficzny charakter tego procesu, na potrzeby analizy wykorzystano głównie wyniki tych badań, które prowadzone były w warunkach odpowiadających warunkom koksowania przemysłowego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953