Prospects for coal utilisation in Poland in an aspect of clean coal technologies
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):27-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the possibilities of coal utilization in Poland in an aspect of clean coal technologies and possibilities of production liquid fuels from coal are analyzed. Possibility of engage of the collieries: Piast and Ziemowit and Chemical Company DWORY S.A. in the process are shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy wykorzystania węgla w Polsce w aspekcie czystych technologii węglowych
węgiel kamienny, technologia czystego węgla, upłynnianie węgla, zgazowanie węgla
W pracy poddano analizie możliwości wykorzystania węgla w Polsce w aspekcie produkcji czystego węgla oraz możliwości uzyskania paliw płynnych z węgla. Wskazano na możliwość wykorzystania w tym celu kopalni węgla kamiennego Piast i Ziemowit oraz Firmy Chemicznej DWORY S.A.
 
REFERENCES (2)
1.
Dubiński J., 2005 - Węgiel kamienny - paliwo z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005 - materiały konferencyjne.
 
2.
Materiały własne Kompanii Węglowej S.A.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top