QuaRRi: a new methodology for rock-fall risk analysis and management in quarry exploitation
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(4):149-161
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Rockfall is one of the most critical geological events that can affect quarrying activities. Nevertheless, few tools are currently available to help designers and managers correctly define the risk conditions and quantify the advantages, in terms of workers' safety and quarry management, that can be obtained using suitable prevention devices. For this reason it is necessary to evaluate the various parameters that are involved, and to define the most important and which have the greatest influence on rock-fall phenomena, taking into account the Prevention through Design approach. A risk evaluation system which is able to support decision makers in the critical rockfall risk assessment phase, and offer decision makers the updated information that is necessary for a continuous and dynamic operation design during exploitation activities is here presented and discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
QuaRRI - nowa metodologia analizy ryzyka obrywania się skał i jego zarządzania w kamieniołomach
kopalnia odkrywkowa, kamieniołom, zapobieganie, projektowanie (PtD), odrywanie się skał, ocena ryzyka, zdrowie pracownika, bezpieczeństwo pracownika
Obrywanie się skał jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk geologicznych zachodzących przy wydobywaniu kamienia. Obecnie zarządzający i projektanci dysponują szeregiem środków, które pomagają precyzyjnie określić stopień ryzyka, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo pracy zarówno kamieniarzy/pracowników bezpośrednio wydobywających kamień jak i kadry kierowniczej. Środki te mają przede wszystkim funkcję prewencyjną. Dlatego też sprawą pierwszej wagi jest określenie różnorodnych parametrów specyficznych dla danych warunków oraz precyzyjne zdefiniowanie, które z nich są najbardziej istotne w przypadku obrywania się skał poprzez stosowanie metody Zapobieganie poprzez Projektowanie (Prevention through Design-PtD). Zaprezentowany tutaj system oceny ryzyka, na którym mogą się oprzeć decydenci w najbardziej krytycznej fazie oszacowania niebezpieczeństwa przy oderwaniu się skały, oferuje również aktualne informacje niezbędne do prowadzenia prac przy eksploatacji kamieniołomów przy równoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.
 
REFERENCES (22)
1.
Alejano L.R., Stockhausen H.W., Alonso E., Bastante F.G., Ramírez Oyanguren P., 208 - ROFRAQ: A statistics-based empirical method for assessing accident risk from rockfalls in quarries: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 45(8), pp. 1252-1272.
 
2.
Alejano L.R., Pons B., Bastante F.G., Alonso E., Stockhausen H.W., 2007 - Slope geometry design as a means for controlling rockfalls in quarries: International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 44(6), pp. 903-921.
 
3.
Bealko S.B., Kovalchik P.G., Matetic R.J., 2008 - Mining Sector: Journal of Safety Research, Vol. 39, pp. 187-189.
 
4.
Bersano D., Cigna C., Patrucco M., Pession J.M., Ariano P.F., Prato S., Romano R., Scioldo G., 2009 - Avvio e gestione di attivitŕ estrattive: sviluppo di un software interattivo a supporto di un approccio in "Prevention Through Design", Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Vol. 126, pp. 5-19.
 
5.
Bersano D., Cigna C., Patrucco M., Pession J.M., Ariano P.F., Prato S., Romano R., Scioldo G., 2010 - Extractive activities start up and management: a computer assisted specially developed Prevention through Design approach, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, Vol. 24, pp. 124-137.
 
6.
British Standard Institute, 2007 - BS OHSAS 18001:2007: Occupational health and safety management systems - Requirements, BSI British Standard Institute, pp. 1-22.
 
7.
Budetta P., 2004 - Assessment of rockfall risk along roads: Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 4, pp. 71- 81.
 
8.
Campus S., Forlati F., Barbero S., Bovo S., 2007 - Evaluation and prevention of Natural Risks: Taylor and Francis, London, pp. 470.
 
9.
Coli M., Livi E., Raffini B., 2007 - Bacino estrattivo della pietra di Firenzuola: Assetto geominerario e Problematiche Estrattive. Quarry & Construction, 539(1), pp. 2-13.
 
10.
Girard J.M., 2008 - Assessing and monitoring open pit mine highwalls: Electronic document, http://www.cdc.gov/niosh/minin... access 20/11/2010).
 
11.
Faina L., Patrucco M., Savoca D., 1996 - Guidelines for risk assessments in Italian Mines: European Commission S.H.C.M.O.E.I.-Doc.Numb. 5619/96, Luxemburg, pp. 46-71.
 
12.
Falanesca M., Borio L., 2010 - Valutazione del rischio da caduta massi nelle attivitŕ estrattive a giorno: Geoingegneria Ambientale e Mineraria, Vol. 130, pp. 37-49.
 
13.
Franklin J.A., Senior S.A., 1997 - The Ontario Rockfall Hazard Rating System. In: Proceedings of the conference on engineering geology and environment, Athens, pp. 647-58.
 
14.
Hoek E., 2007 - Analysis of Rockfall Hazards, Practical Rock Engineering: Electronic document, http://www.rocscience.com/hoek... access 20/11/2010).
 
15.
Hudson J.A., 1992 - Rock Engineering System: Theory and practice: Ellis Horwood, New York, pp. 200.
 
16.
Jurdziak L., Kawalec W., 2007 - Application of modern software tools for optimization of lignite opencast mine operation with regard to belt conveyor, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Vol. 23(4), pp. 97-110.
 
17.
Peila D., Oggeri C., Baratono P., 2006 - Barriere paramassi a rete: interventi e dimensionamento, Quaderni di studio e di documentazione - 25, Associazione Georisorse e Ambiente, Torino, pp. 129.
 
18.
Peila D., Guardini C., 2008 - Use of the event tree to assess the risk reduction obtained from rockfall protection devices: Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 8(6), pp. 1441-1450.
 
19.
Peila D., Patrucco M., Falanesca M., 2011 - Quantification and management of rockfall risk in opencast quarrying activities. Environmental and Engineering Geoscience, (in press).
 
20.
Pierson L.A., Davis S.A., van Vickle R., 1990 - Rockfall Hazard Rating System implementation manual: Federal Highway Administration report FHWA-OR-EG-90-01, US Department of Transportation, Washington.
 
21.
Sattarvand J., Niemamm-Delius C., 2008 - Perspective of metaheuristic optimization methods in open pit production planning, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Vol. 24 (4), pp. 143-156.
 
22.
Softic A., Basic Z., Brigic A., Lacic E., 2008 - The decrease of the blasting seismic effects on open pits in the Coal Mine "Banovici", Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Vol. 24(4), pp. 185-196.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top