Supply structure and properties of hard coal for power generation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(3):39–55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hard coal still keeps a dominating position either in word or country power generation systems and its reserves are bigger than of crude oil and natural gas. This is a reason for rational management of coal reserves including better understanding of its properties in respect of applied combustion technologies. Optimal using of coal for power generation is also important due to expected high combustion efficiency and increasing requirements of environmental regulations. Physical and chemical properties of coal are the basis for evaluation of coal behavior in combustion chamber.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Struktura podaży i właściwości węla kamiennego dla energetyki
węgiel kamienny, własności węgli energetycznych
Węgiel kamienny odgrywa istotną rolę zarówno w energetyce światowej, jak i krajowej, a jego zasoby wystarczą znacznie dłużej niż ropy i gazu. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami węgla, co wymaga lepszego poznania jego właściwości i dopasowania do nich technologii spalania. Optymalne wykorzystanie węgla dla celów energetycznych istotne jest również z powodu wzrastających wymagań ochrony środowiska oraz oczekiwanej dużej sprawności przemiany. Właściwości fizyczne i chemiczne węgla stanowią nierozłączny element prognozowania zachowania się tego paliwa w komorze paleniskowej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953