International coking coal market
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(3):29–38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Present conditions at the international coking coal market have been described in the paper. Coking coal prices in contracts for the period 1999/2000 between main exporters and their most important customers have been presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Międzynarodowy rynek węgla koksowego
W artykule omówiono obecną sytuację panującą na międzynarodowym rynku węgla koksowego. Scharakteryzowano rynki zbytu oraz przedstawiono kształtowanie się cen węgla w kontraktach głównych eksporterów z ich najważniejszymi odbiorcami na lata 1999-2000.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953