Technological aspects of dilution in Polish copper ore mines
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):131–141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents tendencies of development and change in mining technology of copper ore deposit over thirty years of experience. Technical aspects of formation and minimization of the dilution processes in Polish copper ore mines, whose total yearly output amounts to 28-32 million tonnes of copper ore, have been thoroughly analyzed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Technologiczne aspekty zubożenia w polskich kopalniach rud miedzi
zubożenie, uzysk, miąższość złoża
W referacie przedstawiono tendencje rozwoju i zmiany w technologii eksploatacji złoża rud miedzi w świetle ponad trzydziestoletnich doświadczeń, szczegółowej analizie poddano techniczne aspekty powstawania i minimalizacji procesu zubożenia w polskich kopalniach rud miedzi, których łączne wydobycie w skali roku kształtuje się na poziomie 28-32 milionów ton.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953