The new instruments in mineral projects evaluation
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):143–148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Discounted cash flow analysis (DCF) is worldwide used tool of mineral projects evaluation. Practice shows, however, that these techniques systematically undervalue mining projects. This defect of DCF technique is partially compensated by popularized in last years option-pricing methods, which were adopted from financial market practice. Such methods allocate value to managerial flexibility. Option-pricing research shows that this methodology always provides with higher values than DCF technique. The primary objective of this paper is critical assessment of classic discounted methods and presenting, as an alternative, the methodology based on option theory.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe instrumenty w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych
górnicze projekty inwestycyjne, ocena ekonomiczna, nowe metody oceny
Techniki zdyskontowanych sald pieniężnych (discounted cash flow, DCF) stanowią obecnie podstawę większości decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw. Jednak - jak pokazuje praktyka - techniki te systematycznie zaniżają wartość górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wadę tę częściowo rekompensują zaadoptowane z rynków finansowych i popularyzowane w ostatich latach metody wyceny opcji realnych. Metody te przypisują konkretną wartość elastyczności decyzyjnej inwestorów. Badania w zakresie wykorzystania opcji realnych wskazują, że stosując tę technikę otrzymuje się wartości zawsze wyższe od wartości uzyskiwanych z analizy DCF. Celem artykułu jest krytyczna ocena klasycznych metod dyskontowych oraz przedstawienie, jako alternatywy, metodologii opartej na modelu wyceny opcji.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953