World silver market
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2004;20(2):5–22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the silver market one can notice a significant concentration of production. In 2002 ten biggest silver producers controlled more than 41% of world silver mining output. Mexican entity Industrias Penoles was the biggest producer of this metal in 2002 and its contribution to the global output was nearly 9%. The following places were occupied by BHP, KGHM, Grupo Mexico, Barrick Gold, Rio Tinto, Coeur, M.I.M., Buenaventura and Noranda. Despite of a huge concentration of production, one will be able to observe more consolidation processes in the silver industry in the future. It is a result of significant improvement of the fundamental conditions on the silver market and huge activity of investment funds, which have caused a price increase of white metal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Światowy rynek srebra w ujęciu podmiotowym
światowy rynek srebra, produkcja srebra, najwięksi producenci srebra na świecie, metale szlachetne, koncentracja produkcji, rynek towarowy
Na światowym rynku srebra można zaobserwować znaczącą koncentrację produkcji. W 2002 r. na dzisięciu największych wytwórców srebra przypadło ponad 41% światowej produkcji górniczej. Największym producentem tego metalu w analizowanym roku był meksykański podmiot Industrias Penoles, którego udział w łącznej produkcji wyniósł prawie 9%. Kolejne miejsca zajęły: australijska firma BHP Billiton (7,6% udział) oraz KGHM Polska Miedź S.A. (6,5%). Pierwszą dziesiątkę uzupełniły jeszcze: Grupo Mexico, Barrick gold, Rio Tinto, Coeur, M.I.M., Buenaventura oraz Noranda. Pomimo dużej koncentracji produkcji, prawdopodobnie w najbliższym czasie zaobserwować będzie można kolejne procesy konsolidacji w tej branży. Wynika to z istotnej poprawy warunków fundamentalnych na światowym rynku srebra, a także dużej aktywności funduszy inwestycyjnych, co wpłynęło bezpośrednio na wysokie notowania białego metalu.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953