Marketing strategies of gaining advantage over competitors as a form of export development in a mining company
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):83–88
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the conditions of growing competitiveness on foreign markets, mining companies have to use suitable marketing strategies to put them in an advantageous position in relation to their competitors. The strategies enabling the companies to achieve that goal include the strategy of low prices in export, diversification of exported products and the strategy of concentration. The principles of each strategy and the conditions for their effective implementation are analysed. Attention is also given to risks and dangers they may involve.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Marketingowe strategie uzyskiwania przewagi nad konkurentami jako forma rozwoju eksportu przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego
strategia marketingowa, konkurencja, strategia niskich cen, różnicowanie produktu, koncentracja produkcji
W warunkach pogłębiania się konkurencji na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego musi stosować takie strategie marketingowe, które stworzą mu na nich przewagę nad konkurentami. Wśród tych strategii, dzięki którym przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego może osiągnąć ten cel na intersujących go rynkach zagranicznych, wyróżniono strategie eksportu surowców mineralnych po niskich cenach, strategie różnicowania eksportowych surowców mineralnych oraz strategie koncentracji. Zanalizowano istotę każdej z tych strategii, określono podstawowe warunki ich skutecznego prowadzenia, a także zagrożenia i ryzyka związane z ich stosowaniem.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953