Analysis of possibilities of securitization in coal mining industry
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(2):83-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of securitisation’s possibilities in coal mining industry is presented. Securitization is a new source of financing on capital market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, sekurytyzacja aktywów, spółka specjalnego przeznaczenia, spółka węglowa
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania sekurytyzacji aktywów w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie spółki AAA S.A. Sekurytyzacja aktywów stanowi nowe źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.
 
REFERENCES (8)
1.
Bąk P., Magda R., Woźny T., 2006 - Wpływ sekurytyzacji aktywów na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych. Gosp. Sur. Min. T. 22, z. 1.
 
2.
Czyżewski R., Mazurkiewicz A., 2001 - Program sekurytyzacji-przykład Pharmagu S.A. w Gdańsku.
 
3.
Janik W.. 2001 - Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Doradca Podatnika nr 18.
 
4.
Jaroński P., 2000 - Nowe instrumenty na rynku finansowym- sekurytyzacja. Gazeta Prawna nr 71.
 
5.
Ludwicki K., 2003 - Nowoczesne techniki finansowania przedsiębiorstwa INFOR. Dodatek do Serwisu FK nr 28-29, 26.04.2003.
 
6.
Sierpińska M., 2005 - Sekurytyzacja aktywów - możliwości jej zastosowania w górnictwie węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 4.
 
7.
Sierpińska M., Wędzki D., 1999 - Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 
8.
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top