Analysis of the influence of selected parameters process on the performance of fluidized bed opposed jet mill. Part II: Particle size distribution of grinding product
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):65-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The experimental results for the fluidized jet grinding of granular materials are presented in the paper. The researches were performed on a laboratory fluidized bed opposed jet milI. The experiment contained grinding tests of selected narrow size fractions of limestone in turbulent fluidized layer conditions. The aim of researches, content in part II article was to explain the influence of selected parameters process: the initial graining and the fed mass in the mill, the values of working air overpressure, the rotational speed of flow classifier rotor and duration of grinding test on the particle size distribution of grinding product. The determined particle size distribution of grinding products make it possible to estimate the quality and the efficiency of the carried out tluidized jet grinding tests.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza oddziaływania wybranych parametrów procesu na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Część II: Skład ziarnowy produktu mielenia
mielenie, fluidyzacja, młyn strumieniowo-fluidyzacyjny, skład ziarnowy, kamień wapienny
W artykule przedstawiono dalsze wyniki z badań rozdrabniania wybranych klas ziarnowych kamienia wapiennego w warunkach burzliwej warstwy fluidalnej młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Celem badań zawartych w części II artykułu było ustalenie wpływu istotnych parametrów procesu, takich jak: początkowa masa zasypowa i uziarnienie nadawy dostarczonej do komory mielenia młyna oraz wartości nadciśnienia powietrza roboczego, prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora przepływowego i czasu trwania mielenia na uzyskany skład ziarnowy produktu. Otrzymane wyniki umożliwiły ocenę jakości i skuteczności przeprowadzonych prób mielenia.
 
REFERENCES (15)
1.
Benz M., Herold H., Ulfik B., 1996 - Performance of a f1uidized bed jet mill as a function of operating parameters. International Journal of Mineral Processing Vol. 44-45, 507-519.
 
2.
Berthiaux H., Dodds J.A., 1999 - Modeling fine grinding in a fluidized bed opposed jet mill: Part I. Batch grinding kinetics. Part II. Continuous grinding. Powder Technology Vol. 106, 78-97.
 
3.
Godet-Morand L., Chamayou A., Dodds J., 2002 - Talc grinding in an opposed air jet mili: tart-up, product quality and production rate optimization. Powder Technology Vol. 128,306-313.
 
4.
Hogg R., 1999 - Breakage mechanisms and mill performance in ultrafine grinding. PowderTechnology Vol. 105, 135-140.
 
5.
Korzeń Z., Rink R., 1999 - Powietrzno-strumieniowe technologie mikronizacji ciał twardych - tendencje rozwojowe i propozycje nowych wdrożeń. Mechanika T. 18, z.11, 49-65.
 
6.
Korzeń Z., Rink R., Konieczny A., 1997 - Problemy syntezy konstrukcyjnej i badań młynów powietrzno-fluidalnych. ZN Politechniki Łódzkiej, Seria: Inżynieria Chemiczna nr 780, z. 22, 141-150.
 
7.
Rink R., Konieczny A., 1 997 - Niektóre wyniki badań procesu mielenia w młynie powietrzno-fluidalnym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 13, 369-378.
 
8.
Tasirin S.M., Geldart D., 1999 - Experimental investigation on fluidized bed jet grinding. Powder Technology Vol. 105,337-341.
 
9.
Vogel A., 1991 - The Alpine fluidized bed opposed jet mill - a case history. Powder Handling & Processing Vol. 3, nr 2, 129-134.
 
10.
Wang H., Ikeda T., Fukuda K., Yoshio M., 1999 - Effect of milling on the electrochemical performance of natural graphite as an anode material of lithium-ion battery. Journal of Power Sources Vol. 83, 141-147.
 
11.
Zbroński D., 2005 - Badanie i modelowanie procesu strumieniowo-fluidalnego rozdrabniania materiałów ziarnistych. Praca doktorska, Politechnika Częstochowska.
 
12.
Zbroński D., Górecka -Zbrońska A., 2006 - Wpływ prędkości obrotowej wirnika klasyfikatora przepływowego na osiągi młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30, z. 3/1, 365-373.
 
13.
Zbroński D., Górecka -Zbrońska A., Otwinowski H., Urbaniak D., 2005 - Research of limestone particles comminution in the fluidized bed opposed jet mill. Powder Handling & Processing Vol. 17, .nr 1, 32-39.
 
14.
Zbroński D., Otwinowski H., 2006 - Badanie wydajności młyna strumieniowo-fluidyzacyjnego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Vol. 45, no 4s, 158-160.
 
15.
Zhang K., Zhang J., Zhang B., 2003 - Experimental and numerical study of fluid dynamic parameters in a jetting fluidized bed of a binary mixture. Powder Technology Vol. 132, 30-38.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top