Changes in the relationship between components of unit cost of production of hard coal in the period 1993-2000
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(1):69-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the period 1993-2000 several activities were undertaken in the hard coal mining sector aimed reduction of production costs. In the paper an analysis of changes between components of the unit cost of production based on tabular specifications and their graphical interpretations is presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany w relacjach między składowymi jednostkowego kosztu wydobycia węgla kamiennego w latach 1993-2000
górnictwo węgla kamiennego, jednostkowy koszt wydobycia
W latach 1993-2000 podejmowano w branży górnictwa węgla kamiennego różne działania zmierzające do ograniczania kosztów wydobycia. Bazując na zestawieniach tabelarycznych i ich interpretacjach graficznych, dokonano w artykule analizy zmian w relacjach między składowymi jednostkowego kosztu wydobycia.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top