Coal economy in the international markets of the Atlantic and the Pacific regions
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(2):5-23
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Global coal production was at the level of 6.65 thousend million tonnes in 2011 and was higher than in 1990 by about 3.2 thousend million 93%. Within 21 years, the average growth rate was at the level of 3.2%. Since the last year, coal production increased by 6.2%. The share of steam coal was about 85% at that time. Since 1990, demand for energy has increased by 45%, while demand for energy from coal increased by 56%. However, since 2000, an increase in energy consumption from coal is the largest of all the other energy sources. The average annual growth in the case of coal was at the level of 3.9%. Currently, about 15% of the extracted coal is traded. The two main coal markets are the Pacific one and the Atlantic one, which share together about 80-85% of the total coal trade. The maritime trading prevails and only 8% of coal is transported overland. Steam coal trade exceeded 1 billion tonnes in 2010 and, when compared to 1990, it increased by 124%. Import of coal to markets in Asia and the Pacific regions grew nearly 7 times since 1990, while imports of the European region approximately doubled. Maritime transport takes place mainly with the employment if panama vessels. There are more than 100 ports through which coal is exported in the world. However, in the importing countries coal is discharged in about 220 ports. The most important companies that produce most of coal (globally) are the following companies: Coal India, two US companies: Peabody and Arch, and two companies from China: Shenhua and China Coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gospodarka węglem kamiennym energetycznym na międzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku
eksport węgla, import węgla, producenci węgla, parametry jakościowe, transport węgla, kompania węglowa, dostawca węgla
Produkcja węgla kamiennego na świecie w 2011 roku wyniosła 6,65 mld ton i była wyższa niż w roku 1990 o około 3,2mld ton (o 93%).W ciągu 21 lat średnie tempo wzrostu wyniosło 3,2%. Od roku wzrost produkcji węgla uległ przyspieszeniu do 6,2%. Węgiel energetyczny miał w tym czasie około 85% udział w wydobyciu. Od 1990 roku zapotrzebowanie na energię wzrosło o 45%, w tym czasie zapotrzebowanie na energię z węgla wzrosło o 56%. Natomiast od roku 2000 wzrost zużycia energii z węgla jest największy spośród innych nośników energii. Średnioroczny wzrost dla węgla był na poziomie 3,9%. Obecnie około 15% wydobywanego węgla podlega wymianie handlowej. Dwa podstawowe rynki węgla kamiennego to region Pacyfiku i Atlantyku, które swoim udziałem obejmują około 80–85% całości wymiany handlowej tym surowcem. W wymianie węglem przeważa handel morski, a tylko 8% transportu węgla obywa się drogą lądową. Poziom obrotów węglem energetycznym w 2010 roku przekroczył 1 mld ton i w stosunku do roku 1990 wzrósł o 124%. Import węgla na rynki Azji i Pacyfiku wzrósł od roku 1990 prawie siedmiokrotnie, natomiast import regionu Europy wzrósł nieco ponad dwukrotnie. Transport morski odbywa się głównie statkami klasy panamax. Na świecie jest ponad 100 portów, przez które eksportuje się węgiel. Natomiast w krajach importerów węgiel rozładowywany jest w około 220 portach. Najważniejsze firmy produkujące najwięcej węgla na świecie to kompanie, do których należy zaliczyć: Coal India, dwie firmy z USA – Peabody i Arch oraz dwie firmy z Chin: Shenhua oraz China Coal.
 
REFERENCES (27)
1.
Grudziński Z., 2012 – Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 271.
 
2.
Kaliski i in. 2012 – Kaliski M., Szurlej A., Grudziński Z., 2012 – Węgiel i gaz ziemny w produkcji energii elektrycznej Polski i UE. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4. Kraków, s. 201–213.
 
3.
Lorenz U., 2009 – Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2. Kraków, s. 354–145.
 
4.
Lorenz U., 2010a – Gospodarka węglem kamiennym energetycznym. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 96.
 
5.
Lorenz U., 2010b – Rynki międzynarodowe jako punkt odniesienia dla cen węgla energetycznego w kraju. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Kraków, s. 311–324.
 
6.
Lorenz U., 2012 – Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania doświadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4. Kraków, s. 241–253.
 
7.
Lorenz i in. 2012 – Lorenz U., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K., Grudziński Z., Olkuski T., 2012 – Wpływ katastrofy w Fukushimie na światowy popyt na węgiel energetyczny. Zeszyty Naukowe Nr 82. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 57–70.
 
8.
Lorenz U., Grudziński Z., 2009 – Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie Nr 156. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 103.
 
9.
Stagg A., 1999 – End of a century. World Coal vol. 8 Nr 12.
 
10.
Siemek i in. 2011 – Siemek J., Kaliski M., Janusz P., Sikora S., Szurlej A., 2011 – Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii nr 5, s. 118–124.
 
11.
Stala-Szlugaj K., 2011 – Uwarunkowania logistyczne eksportu rosyjskiego węgla z portów Pn.-Zach. Europy. Przegląd Górniczy Nr 7–8, s. 329–334. Wyd. ZG SITG Katowice.
 
12.
Stala-Szlugaj K., 2012 – Polish imports of steam coal from the east (CIS) in the year 1990–2011. Studia Rozprawy Monografie Nr 179. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 91.
 
13.
Stala-Szlugaj K. , Klim A., 2012 – Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4. Kraków, s. 229–240.
 
14.
Atlas Świata. Służba topograficzna Wojska Polskiego. PWN 1962.
 
15.
Coal Facts – World Coal Institute, wydania z lat 1995–2012. (www.worldcoal.org).
 
16.
Coal Information – roczniki z lat 2010, 2011, 2012. Wyd. IEA Paryż.
 
17.
Eurocoal – Coal industry across Europe 2011. Wyd. European Association Coal and Lignite AISBL (www.euracoal.be).
 
18.
Platts – ICR – International Coal Report. Wyd. Platts – The McGraw Hill Companies, England.
 
19.
Platts – ICR Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – McGraw Hill Companies, England.
 
20.
RWE 2007 – World Market for Hard Coal. 2007 Edition. Wyd. RWE Power, s. 102.
 
21.
Jednostki – Przeliczniki – dane opracowane przez Grudzińskiego Z. (www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/jp_www.htm).
 
22.
World Energy Outlook 2010 – wyd. IEA, Paryż, listopad 2010, 732 s.
 
23.
World Energy Outlook 2012 – wyd. IEA, Paryż, listopad 2012, 668 s.
 
24.
VDKI – Raporty roczne Niemieckiego Stowarzyszenia Importerów Węgla – Annual Report. Facts and Trends. Wydania z lat 2003 –2011.
 
25.
World Shipping Register (www.e-ships.net).
 
26.
Sea Rates (www.searates.com).
 
27.
Sea distances (www.distances.com).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top