Coal gasification and liquid fuels synthesis
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):93–103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed. It was taken under the attention new generations of reactors of gasification so-called entrained bed reactors to which coal is grinded below 0.2 mm. These reactors do not produce gas containing trouble some tar, and besides a throughput is twice as large as existing fixed bed gasifiers achieving up to 2500 t of coal/day throughput. This type of design is particularly profitable for Polish conditions, where prevailing is the production of coal-fines. In this work, the technological concept of production of liquid fuels in the scale of 6 million tone coal/year was evaluated.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych
zgazowanie, reaktory dyspersyjne, synteza Fischer-Tropsch'a, reaktory Fischer-Tropsch'a
W referacie omówiono technologie zgazowania węgla i produkcji paliw silnikowych na drodze syntezy Fischera-Tropscha. Scharakteryzowano stan rozwoju reaktorów zgazowania współczesnej generacji tzw. reaktory dyspersyjne, do których węgiel dostarcza się w postaci rozdrobnionej poniżej 0,2 mm. Reaktory te produkują gaz syntezowy bez kłopotliwych węglowodorów smołowych, a ponadto charakteryzują się duża zdolnością przerobową, dochodzącą jednostkowo do 2500 t węgla/dobę. Tego typu rozwiązania są w szczególności korzystne dla warunków polskich, gdzie dominująca jest produkcja miału węglowego. Scharakteryzowano także stan rozwoju reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań katalitycznych reaktorów do syntezy niskotemperaturowej. Przedstawiono zarys koncepcji technologicznej produkcji paliw płynnych w skali przerobu ok. 6 mln ton/rok węgla dla warunków krajowych.
 
REFERENCES (11)
1.
Davis B.H., 2002 — Overview of reactors for liquid phase Fischer-Tropsch synthesis. Catalysis Today 71, s. 249–300.
 
2.
Dreszer K., Ścieżko M., Billi P., Kolarz E., Popowicz J., Więcław-Solny L., Zapart L. — Studium koncepcyjne komercyjnej instalacji do produkcji paliw ciekłych z węgla.
 
3.
Dry M.E., 2002 — The Fischer-Tropsch process 1950–2000. Catalysis Today, 71, s. 227–241.
 
4.
Heydenrich R., 2005 — Sasol Synfuels International Sasol Limited JSE: SOL, NYSE: SSL. Howard Weil Energy Conference.
 
5.
Marano J., Ciferno J., 2001 — Life-Cycle Greenhouse-Gas Emission Inventory for Fischer-Tropsch Fuels.
 
6.
Parekh Ray D., 1982 — Handbook of gasifiers and gas treatment systems. Prepared for the United States Department of Energy (Contract No. DE-ACO1-78ET10159).
 
7.
A Current Perspective On the Gasification Industry – Robust Growth Forecast, Department of Energy USA, National Energy Technology Laboratory, [www.netl.doe.gov/coal/gasifica... index.html].
 
8.
Baseline Design/Economics For Advenced Fischer-Tropsch Technology (1991–1999) – raport (vol. 1–14) z realizacji projektu Nr DE-AC22-91PC90027 (www.fischer-tropsch.org).
 
9.
Fischer-Tropsch Synthesis of Hydrocarbons (1983) – raport z realizacji projektu Nr DE 84017481.
 
10.
Gasification Database (7/2005) DOE,NETL, [http://www.netl.doe.gov/techno...].
 
11.
Gasification Plant Cost and Performance Optimization – Task 2 Topical Report Coke/Coal Gasification with Liquids Coproduction (2003) – raport (vol. 1–2) z realizacji projektu Nr DE-AC26-99FT40342.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953