Development of a marketing strategy to increase export of minerals
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2001;17(4):73–81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Marketing is growing in importance in management of mineral resources hence mining companies give more attention to the choice of suitable marketing strategy. Development of a marketing strategy for a given foreign market involves formulation a strategy for minerals export, implementation of the strategy and evaluation of company's performance on the foreign market. The basic conditions for formulation of a marketing strategy for mineral export development are analysed. These conditions include: market research, defining the company's mission on the given foreign market and inner strength of the company determined by its human and financial resources, materials and assets.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tworzenie marketingowej strategii rozwoju eksportu surowców mineralnych
strategia marketingowa, eksport, surowce mineralne, przemysł wydobywczy, analiza rynku zagranicznego, zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa
Miarą rosnącego znaczenia marketingu w funkcjonowaniu gospodarki surowcami mineralnymi jest przywiązywanie coraz większego znaczenia do wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego. Problematyka tworzenia strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym obejmuje formułowanie strategii marketingowej eksportu wytwarzanych przez niego surowców mineralnych, realizację w praktyce wybranej strategii marketingowej, kontrolę i ocenę uzyskanych efektów przemyślanej strategii marketingowej rozwoju eksportu surowców mineralnych, za które uznano analizę zagranicznego rynku zbytu, prawidłowe określenie misji przedsiębiorstwa wynikające z jego zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953