Coking coal prices forecasts up to 2010
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):23-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Paper presents short-term forecast (up to 2010) of hard coking coal FOB prices. The forecast was based on analysis of trends of Australian FOB coking coal contractual price variation in 1980-2005 and on expected tendency development of steel and coking coal markets in the world. Paper analyses also current state of the market and presents results of recently published price forecasts developed by experts of metallurgical industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozy cen węgla koksowego do 2010 roku
węgiel koksowy, ceny, prognoza cen
W artykule przedstawiono krótkoterminową prognozę cen węgla koksowego typu hard w horyzoncie do 2010 roku. Prognozę oparto na analizie tendencji cenowych na przykładzie zmian cen kontraktowych FOB węgla australijskiego typu hard w latach 1980-2005 oraz na przewidywanych trendach rozwoju rynków stali i węgla koksowego w świecie. Artykuł zawiera również krótką charakterystykę aktualnej sytuacji rynkowej oraz prezentuje światowe prognozy cen węgli koksowych publikowane przez ekspertów związanych z branżą surowców metalurgicznych.
 
REFERENCES (14)
1.
Morgan Stanley, 2004: Global Supply/Demand Outlook Through 2008. Basic Materials: Global Insights. December 2004.
 
2.
Ozga-Blaschke U. 2005a — Aktualna sytuacja i prognozy międzynarodowego rynku węgla koksowego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 297—308.
 
3.
Ozga-Blaschke U., 2005b — Podstawowe surowce dla przemysłu metalurgicznego — aktualna sytuacja światowa i prognozy rynkowe. Przegląd Górniczy 7—8/2005.
 
4.
Analysis and Outlook of Metallurgical Market. China Coal Resource, Dec. 2005.
 
5.
Australian Commodities, vol. 12, no 4, December 2005.
 
6.
Australasian Investment Review (AIR), October 2005.
 
7.
Coke Market Report. Analysis of Global Coke&Coking Coal Markets. 2005. Resource-Net, Brussels, Belgium. Issue 01/05—2/06.
 
8.
Commodity Reports: Coal Quarterly — July 2005, October 2005, January 2006; Iron & Steel — February 2006, National Australia Bank.
 
9.
CTI — Coal Trader International (numery z okresu wrzesień 2005—styczeń 2006). Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England.
 
10.
Energy Prices & Taxes — International Energy Agency — wydawnictwo kwartalne.
 
11.
Global Economic Prospects 2006, The World Bank.
 
12.
ICR — International Coal Report. Wyd. Platts — The McGraw Hill Companies, England (numery z okresu wrzesień 2005 — marzec 2006).
 
13.
IISI — Crude Steel Production Executive Summary., www.worldsteel.org.
 
14.
Metals Outlook 2006. www.ferret.com.au.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top