Conditions and the potential for implementation of the RFID technology in copper mines
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(Zeszyt specjalny 1):51–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the concept of utilizing the RFID technology to provide data to the currently in use at KGHM 'Polska Miedź' S.A mines EKSPERTSMG mining machinery management system, which is an example one of the few attempts at utilizing the comprehensive technical and economic data drawn from all the SAP R/3 modules. Particular attention was given to describing the basic assumptions for constructing a pilot test site using the RFID technology to automatically feed the EKSPERTSMG system with data coming directly from key subassemblies of mining machines, particularly rubber tires.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania i szanse wdrożenia technologii RFID w kopalniach rud miedzi
systemy informatyczne, technologia RFID, samojezdne maszyny górnicze, górnictwo, koszty
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania technologii RFID do zasilania danymi funkcjonującego w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. systemu gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi EKSPERTSMG będącego jedną z nielicznych prób wykorzystania kompleksowej informacji techniczno-ekonomicznej pochodzącej z wszystkich modułów systemu SAP R/3. Szczególnie dużo miejsca poświęcono omówieniu założeń budowy pilotażowego stanowiska badawczego wykorzystującego technologię RFID do automatycznego zasilania systemu EKSPERTSMG informacjami wprost z kluczowych podzespołów maszyn górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ogumienia.
 
REFERENCES (11)
1.
Magdziak R., 2005 — RAPORT — Polscy producenci i dystrybutorzy modułów RFID. Elektronik MARZEC 2005. http://www.elektronik.com.pl/r....
 
2.
Kicki J., Dyczko A., 2004 — System ewidencji, kontroli oraz analizy efektywności i wydajności samojezdnych maszyn górniczych (SME) jako środek obniżania kosztów produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej — Informatyka w przemyśle wydobywczym. Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN.
 
3.
Kicki J., Dyczko A., Paraszczak J. i in., 2002—Analiza i ocena stanu aktualnego w zakresie kontroli efektywności i wydajności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) oraz służb serwisowo-naprawczych Etap I. Kraków, PAN IGSMiE (maszynopis).
 
4.
Kicki J., Dyczko A., Paraszczak J. i in., 2003 — System ewidencji, kontroli oraz analizy efektywności i wydajności samojezdnych maszyn górniczych (SMG) jako środek obniżenia kosztów produkcji w KGHM Polska Miedź S.A Etap II. Kraków, PAN IGSMiE (praca niepublik.).
 
5.
Kicki J., 2004 — Systemy wspomagania decyzji w procesie wydobycia rudy w kopalniach LGOM. Kraków, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo i Geoinżynieria z. 4/1.
 
6.
Leszczyński Z., Wnuk T., 1999—Controling. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 
7.
Śliwiński P., 2004 — Optymalizacja procedur ewidencji danych w Działach Maszyn Dołowych KGHM „Polska Miedź” S.A. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej — Informatyka w przemyśle wydobywczym. Kraków, Wyd. IGSMiE PAN.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953