Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):141–147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Decision tree is basic tools in defer investment valuation. However they assume the discount rate as a cost of capital. In many situation this assumption can lead to wrong conclusions. The paper presents the alternative approach to the problem through real option. The comparison of two methods was presented on the example in budgeting investment tasks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych
górnicze zadanie inwestycyjne, drzewa decyzyjne, opcja realna
Drzewa decyzyjne są podstawowym narzędziem w wycenie możliwości odroczenia inwestycji w czasie. Zakładają one jednak jako stopę dyskontową koszt pozyskania kapitału. W wielu sytuacjach takie rozumowanie prowadzi do błędnych wniosków. Praca przedstawia alternatywne podejście do problemu za pomocą opcji realnej. Porównanie tych dwóch metod przedstawiono na przykładzie górniczego zadania inwestycyjnego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953