Development and strategy of Przyjazn Coking Plant at the background of worldwide trends in cokemaking
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(Zeszyt specjalny 1):207–220
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents interconnections between international steel, coal and coke markets. It discusses market position of Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. both domestic and worldwide. It presents also the strategy and development directions of Przyjazn Coking Plant, established on the basis of development trends analysis in the world's cokemaking industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój i strategia Koksowni Przyjaźń na tle światowych trendów w koksownictwie
koks, koksownia, bateria koksownicza, zdolność produkcyjna, koks suchochłodzony, eksport, stal, koks chiński, rozwój
Artykuł prezentuje powiązania międzynarodowych rynków stali, węgla i koksu. Przedstawia pozycję Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. na rynku koksowniczym zarówno w Polsce jak i na świecie. Prezentuje strategię oraz kierunki rozwoju Koksowni Przyjaźń, opracowane w oparciu o analizę trendów rozwojowych światowego koksownictwa.
 
REFERENCES (8)
1.
Blaschke W., Lorenz U., Gawlik L., Grudziński Z., Blaschke S., 2007 – Analiza międzynarodowych rynków koksu i węgla koksowego, PAN, biuletyn nr 4,5,6,7,8 2005–2006, biuletyn nr 11, 12.
 
2.
Coke Market Report, biuletyn nr 1, 2, 3, 4, 5 – 2006, nr 6, 7 – 2007.
 
3.
Karcz A, 2007 – Koksownictwo-przemysł z perspektywą? Karbo nr 2, s. 8–84.
 
4.
Mielnikiewicz J., 2006 – Popyt i podaż koksu w kraju i na świecie – aktualnie i perspektywicznie, Konferencja „Koksownictwo 2006”, Zakopane 4–6 październik 2006.
 
5.
Mielnikiewicz J., 2005 – Rynek stali i koksu w roku 2005, Biuletyn Górniczy nr 11–12, GIPH.
 
6.
Noras L., 2006 – Pozycja Koksowni Przyjaźń na rynku europejskim, XX Konferencja „Rynki paliw i energii”, Zakopane 2006.
 
7.
Ściążko M, 2007 – Stan rozwoju koksownictwa chińskiego i jego wpływ na rynki międzynarodowe, „Nowa Przyjaźń” nr 7, s. 7–9.
 
8.
Ściążko M., Tramer A., Kosewska M., Wróblewska K., Mertas B., Blaschke U., Stompel Z., Uwarunkowania strategii działalności Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w ramach Grupy Węglowo-Koksowej w aspekcie zmian na światowym rynku węgla koksowego i koksu, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953