Discounted cash flow as a tool for verification of economic reserves
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):81–91
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper present an application of the discounted cash flow (DCF) method to qualifying of economic reserves. It is shown in consecutive steps to work up a time-rable of cash flow, which is used to analyse the profitability of exploitation. The author focuses on the mining of each plot in time, which influences significantly the use of industrial economic reserves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przepływ strumieni finansowych jako instrument weryfikacji zasobów przemysłowych
ocena ekonomiczna inwestycji, górnictwo węgla kamiennego
W artykule przedstawiono zastosowanie metody przepływów strumieni finansowych do ustalania wielkości zasobów przemysłowych. Pokazano kolejne kroki mające na celu opracowanie harmonogramu przepływów strumieni finansowych, który służy do szczegółowej analizy opłacalności eksploatacji zasobów. Zwrócono uwagę na uszeregowanie eksploatacji poszczególnych parcel w czasie, co ma bardzo istotny wpływ na poziom wyorzystania zasobów bilansowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953