Hard coal mining in India as illustrated by opportunities for application of foregoing demethanization in Moonidih colliery
 
More details
Hide details
1
IMG PAN
 
 
Submission date: 2018-02-14
 
 
Acceptance date: 2018-09-06
 
 
Publication date: 2018-09-06
 
 
Corresponding author
Mirosław Wierzbicki   

IMG PAN, Reymonta 27, 31-235 Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(2):137–150
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper discusses the current situation as well as perspectives for hard coal extraction in India, a global leader both in terms of hard coal output and import volumes. Despite this, over 300 mln people lacking access to electricity in this country. The main energy resource of India is hard coal. India’s major energy resource is hard coal. The world's biggest company dealing with hard coal extraction is Coal India Limited (CIL). CIL has over 450 mines, employs over 400,000 people, and extracts ca. 430 millions of tons of hard coal from its 471 mining facilities. India is planning a decisive development of hard coal mining to extract 1.5 billion tonnes in 2020. Hard coal output in India can be limited due to the occurrence of various threats, including the methane threat. The biggest methane threat occurs in the mines in the Jharia basin, located in East India (the Jharkhand province), where coal methane content is up to ca. 18 m3/Mg. obtaining methane gas from coal seams is a necessity. The paper provides guidelines for classification of particular levels of the methane threat in Indian’s mines. The results of methane sorption tests, carried by use microgravimetric method, on coal from the Monnidih mine were presented. Sorption capacities and the diffusion coefficient of methane on coal were determined. The next step was to determine the possibility of degassing the seam, using numerical methods based on the coal diffusion coefficient based the Crank’s diffusion model solution. The goal was the aim of evaluating coal seam demethanization possibilities. The low diffusivity of the coal, combined with a minor network of natural cracks in the seam, seems to preclude foregoing demethanization carried out by means of coal seam drilling, without prior slotting.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Górnictwo węgla kamiennego w Indiach i problem odmetanowania wyprzedzającego na przykładzie kopalni Moonidih
górnictwo indyjskie, węgiel, odmetanowanie
W pracy przedstawiono sytuację aktualną oraz perspektywy wydobycia węgla kamiennego w Indiach. Kraj ten należy do światowych liderów zarówno pod względem produkcji węgla kamiennego jak i wielkości importu. Mimo to w kraju tym ponad 300 milionów ludzi jest pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Głównym surowcem energetycznym Indii jest węgiel kamienny. Największą na świecie firmą wydobywającą węgiel kamienny jest Coal India Limited (CIL). Posiada ona ponad 450 kopalń, zatrudnia ponad 400 000 ludzi około 430mln ton węgla. Indie planują zdecydowany rozwój górnictwa węgla kamiennego do poziomu 1.5 mld ton w 2020r. Problemem podziemnego górnictwa węgla kamiennego w tym kraju staje się zagrożenie metanowe. Największe zagrożenie występuje w kopalniach w Zagłębiu Jharia zlokalizowanym we wschodniej części Indii, 300km. Metanonośność węgla jest bardzo wysoka i wynosi do około 18m3/Mg. Koniecznością staje się pozyskiwanie metanu z pokładów węgla. W pracy podano zasady zaliczania zasady zaliczania do poszczególnych stopni zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań sorpcyjnych przeprowadzonych metodą mikrograwimetryczna na węglu pobranym z kopalń Monnidih. Przedstawiono wyniki analizy technicznej węgla oraz analizy mikroskopowej. Wyznaczono zdolności sorpcyjne metanu na węglu oraz oszacowano kinetykę odmetanowania pokładu, przy wykorzystaniu metod numerycznych, na podstawie znajomości współczynnika dyfuzji węgla w oparciu o uniporowy modelu dyfuzji Cranka. Celem badań była ocena możliwości wyprzedzającego odmetanowania pokładów. Niska dyfuzyjność węgla w połączeniu z niewielką siecią spękań naturalnych w pokładzie daje słabe perspektywy odmetanowania wyprzedzającego wykonywanego otworami w pokładzie bez uszycia wcześniejszego szczelinowania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953