Importance of LNG technology in the development of world's natural gas deposits
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2011;27(4):109-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Increase of primary energy demands can be observed in last few years, especially it concerns the natural gas, which finds wide application as an energy carrier, as well as an important raw material in the chemical industry. Despite dynamic growth of usage of renewable sources of energy, the world demand for energy is covered mainly by fossil carriers of primary energy, such as coal, crude oil and natural gas. The world's natural gas deposits are located unevenly - mainly inMiddle East. The article is dedicated mainly to LNG technology which starts to play more and more important role in the natural gas transport. The authors show the most important suppliers and receivers of LNG. Moreover, they present principal changes which took place in liquefied gas market in few recent years.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie technologii LNG w zagospodarowywaniu światowych złóż gazu ziemnego
gaz ziemny, gaz skroplony (LNG), energia pierwotna
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną, a szczególnie na gaz ziemny, który znajduje szerokie zastosowanie zarówno jako nośnik energii, jak i ważny surowiec w przemyśle chemicznym. Pomimo dynamicznego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii światowe zapotrzebowanie na energię pokrywane jest przede wszystkim przez kopalne nośniki energii pierwotnej, tj. węgiel, ropę naftową i gaz ziemny. Światowe zasoby gazu ziemnego są rozmieszczone nierównomiernie - największymi zasobami dysponuje Środkowy Wschód. Artykuł poświęcony jest głównie technologii LNG, która ogrywa coraz ważniejszą rolę w transporcie gazu ziemnego. Przybliżono głównych dostawców i odbiorców LNG oraz zaakcentowano najważniejsze zmiany jakie zaszły na rynku gazu skroplonego w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
 
REFERENCES (11)
1.
BP 2002-2011: BP Statistical Review of World Energy.
 
2.
International Energy Agency - World Energy Outlook 2011.
 
3.
International Energy Agency - World Energy Outlook 2011 - Are We entering a golden age of gas? - Special Report.
 
4.
International Gas Union - World LNG Report 2010.
 
5.
Janusz P., Szurlej A., 2009 - LNG - stan obecny, perspektywy rozwoju (LNG - Existing Condition and Development Perspectives). Profesjonalne Gazownictwo 2009, AKNET-Press.
 
6.
Janusz P., 2011 - Perspektywy wzrostu znaczenia technologii Gas to Liquids (Perspectives for the Growth of Meaning of Gas to Liquids Technology). 6th Cracow Young Scientists Conference, Cracow 29-30 September 2011.
 
7.
Molenda J., 1996 - Gaz ziemny, paliwo i surowiec (Natural Gas, Fuel or Raw Material). WNT, 3rd Edition, Supplemented.
 
8.
International Energy Agency - Natural Gas Information 2002-2011.
 
9.
Siemek J., Kaliski M., Rychlicki S., Janusz P., Sikora S., Szurlej A., 2011a - Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce (Influence of Shale Gas on the Natural Gas Market in Poland). Rynek Energii no. 5(96) - October 2011. Kaprint.
 
10.
Siemek J., Kaliski M., Rychlicki S., Janusz P., Sikora S., Szurlej A., 2011b -Wpływ LNG i shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce (LNG and Shale Gas Influence on the Natural Gas Market in Poland). 9th Scientific Conference Gas Market 2011. 15-17 June 2011, Kazimierz Dolny.
 
11.
Trzop S., 2005 - Hossa na nowe technologie w transporcie i magazynowaniu gazu ziemnego (New Technologies of Transport and Natural Gas Storage). Nowoczesne Gazownictwo 3 (X) 2005.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top