The trade of energy commodities between the European Union and the United States – crude oil and natural gas
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, the Faculty of Energy and Fuels, Krakow, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology, the Faculty of Drilling, Oil and Gas, Krakow, Poland
 
3
AGH University of Science and Technology, the Faculty of Mining and Geoengineering, Krakow, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(4):141–155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The trend towards globalization can be observed for many years. It is reflected by the ongoing elimination of trade barriers between countries and the introduction of a system of mutual recognition of quality standards. The best example is the European Union, where a common market for many industries has been developed. Such a common market has already existed before in the United States of America and that this is why the negotiations on the merger of the largest and most developed economies in the world started in 2013. The currently negotiated agreement, the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is designed to eliminate barriers to trade and capital flows between the two mentioned markets. The article attempts to evaluate the trade of energy commodities, namely crude oil and natural gas, between the European Union and the United States. The estimates for the next years are based on historical data and the current state. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza przepływów surowców energetycznych pomiędzy Unią Europejską a USA – ropa naftowa i gaz ziemny
surowce energetyczne, ropa naftowa, gaz ziemny, złoża niekonwencjonalne, produkty ropopochodne
Od wielu lat daje się zauważyć dążenie do globalizacji. Przejawia się ono znoszeniem barier celnych pomiędzy państwami, a także wprowadzaniem wspólnych ujednoliconych standardów produkcyjnych. Najlepszym przykładem jest Unia Europejska, gdzie w wielu dziedzinach udało się stworzyć wspólny rynek. Taki wspólny rynek istniał już wcześniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i właśnie dlatego w 2013 roku podjęto negocjacje w sprawie połączenia tych największych i najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Negocjowane obecnie porozumienie, nazwane Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), ma pomóc w zniesieniu barier w przepływach towarowych i kapitałowych pomiędzy tymi rynkami. W artykule podjęto próbę analizy przepływów surowców energetycznych, a konkretnie ropy naftowej i gazu ziemnego, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Na podstawie danych historycznych oraz obecnego stanu przedstawiono prognozy na najbliższe lata. [...]
 
REFERENCES (33)
1.
Bartela et al. 2015 – Bartela, Ł., Skorek-Osikowska, A. and Kotowicz, J. 2015. An analysis of the investment risk related to the integration of a supercritical coal-fired combined heat and power plant with an absorption installation for CO2 separation. Applied Energy Vol. 156, pp. 423–435.
 
2.
Biznesalert… 2015. [Online] Available at: http://biznesalert.pl/otwarcie... [Accessed: 28.11.2015].
 
3.
BP Statistical Rewiev 2016. [Online] Available at: www.bp.com [Accessed: 28.11.2016].
 
4.
Blacharski et al. 2016 – Blacharski, T., Metelska, K., Biały, R., Cieślik, T. and Szurlej, A. 2016. Wpływ terminalu LNG na rozwój krajowego rynku gazu ziemnego. Przegląd Gazowniczy No. 2 (50) (in Polish).
 
5.
Breaking… 2014. Breaking Energy. [Online] Available at: http://breakingenergy.com/2014... [Accessed: 11.10.2016].
 
6.
EIA 2016. Energy Information Administration 2016 – Annual Energy Outlook 2016 with projections to 2040.
 
7.
EIA 2014. Energy Information Administration 2014 – Annual Energy Outlook 2014.
 
8.
Gałczyński et al. 2015 – Gałczyński, M., Ruszel, M., Turowski, P., Zajdler, R. and Zawisza, A. 2015. Globalny rynek LNG. Rambler, Warszawa (in Polish).
 
9.
Gawlik et al. 2016 – Gawlik, L., Kaliski, M., Kamiński, J., Sikora, A.P. and Szurlej, A. 2016. Hard coal in the fuel-mix of Poland: the long-term perspective. Archives of Mining Sciences – Archiwum Górnictwa vol. 61 No. 2, pp. 335–350.
 
10.
Gross-Gołacka et al. 2013 – Gross-Gołacka, E., Lubiewa-Wieleżyński, W., Sikora, A.P., Szurlej, A. and Biały, R. 2013. Wyzwania dla producentów nawozów mineralnych w kontekście liberalizacji krajowego rynku gazu ziemnego. Przemysł Chemiczny Vol. 92, No. 8, pp. 1393–1398 (in Polish).
 
11.
IEA 2016. Gas Medium-Term Market Report 2016. Market Analysis and Forecasts to 2021. Paris.
 
12.
IEA 2015. International Energy Agency. Natural Gas Information 2015, Paris, France.
 
13.
Jędrzejczyk, A. and Rychlicki, S. 2014. Czynniki warunkujące wykorzystanie niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej. Wiadomości Naftowe i Gazownicze No. 10, pp. 4–7 (in Polish).
 
14.
Kaliski et al. 2014 – Kaliski, M., Krupa, M., Sikora, A. and Szurlej, A. 2014. Ekonomiczne aspekty pozyskiwania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego. Rynek Energii No. 1, pp. 151–158 (in Polish).
 
15.
Kamiński, J. 2014. Primary energy consumption in the power generation sector and various market structures: A modelling approach Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 30, Is. 4, pp. 37–50.
 
16.
Łaciak, M. 2015. Liquefied natural gas storage of variable composition. Archives of Mining Sciences-Archiwum Górnictwa Vol. 60, No. 1, pp. 225–238.
 
17.
Nagy, S. and Siemek, J. 2011. Shale Gas in Europe: the State of the Technology – challenges and opportunities. Archives of Mining Sciences 56, 4, pp. 727–760.
 
18.
Natural… 2015. Natural Gas Monthly, June 30th 2015 US Energy Information Administration.
 
19.
Oil&Gas 2014. [Online] Available at: http://www.oilandgas360.com/ca... [Accessed: 11.10.2016].
 
20.
Olkuski, T. and Szurlej, A. 2015 – Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju. Rynek Energii No. 3, pp. 35–41 (in Polish).
 
21.
Olkuski T., Szurlej A., Janusz P., 2015 – Realizacja polityki energetycznej w obszarze gazu ziemnego. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 18, Is. 2, pp. 5–17 (in Polish).
 
22.
Opracowanie… 2015. The Energy Studies Institute in Warsaw 2015 (unpublished material).
 
23.
Ruszel, M. 2014. The importance of LNG terminals for the common European energy market. Polityka i Społeczeństwo No. 4(12), pp. 49–59.
 
24.
Rychlicki, S. and Siemek, J. 2012. Gaz z łupków – możliwości i szanse. Gaz, Woda i Technika Sanitarna Vol. 86, No. 5, pp. 194–199 (in Polish).
 
25.
Schmitz A. et al. 2011 – Schmitz, A., Kamiński, J., Scalet, B.M. and Soria, A. 2011. Energy consumption and CO2 emissions of the European glass industry. Energy Policy 39 (1), pp.142–155.
 
26.
Siemek et al. 2011a – Siemek, J., Kaliski, M., Rychlicki, S., Sikora, S., Janusz, P. and Szurlej, A. 2011a. Importance of LNG technology in the development of world’s natural gas deposits. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 27, Is. 4, pp.109–130.
 
27.
Siemek et al. 2011b – Siemek, J., Kaliski, M., Rychlicki, S., Janusz, P., Sikora, S. and Szurlej, A. 2011b. Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce. Rynek Energii No. 5, pp. 118–124 (in Polish).
 
28.
Szurlej, A. and Janusz, P., 2013. Natural gas economy in the United States and European markets. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management Vol. 29, Is. 4, pp. 77–94.
 
29.
Szurlej et al. 2014 – Szurlej, A., Kamiński, J., Janusz, P., Iwicki, K. and Mirowski, T. 2014. Gas-fired power generation in Poland and energy security. Rynek Energii No. 6, pp. 33–38.
 
30.
Szurlej et al. 2015a – Szurlej, A., Olkuski, T. and Sikora, A.P. 2015a. Recognition barriers, new technologies, potential of exploration and analysis of capabilities of shale gas development, particularly in the national power generation system and chemical industry. Przemysł Chemiczny Vol. 94, No. 1, pp. 5–11.
 
31.
Szurlej et al. 2015b – Szurlej, A., Ruszel, M. and Olkuski, T. 2015b. Will natural gas be competitive fuel? Rynek Energii No. 5, pp. 3–10.
 
32.
Tight… 2014. Tight oil production pushes U.S. crude supply to over 10% of world total; US Energy Information Administration; 26 march 2014.
 
33.
Year… 2015. Year-over-year summary, US Energy Information Administration; July 2015.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953