Magnesite industry in the Slovak Republic
A. Csikósová 1  
,   K. Čulková 1  
,   M. Antošová 1  
 
More details
Hide details
1
Technical University of Košice, Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Slovac Republic
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2013;29(3):21–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The reserve base of magnesite in the Slovak Republic is 3,400 million tonnes of magnesium raw material. Identified world resources of magnesite total some 12 billion tonnes, and there are also large resources of magnesium-bearing substitutes such as dolomite, brucite, and olivine. Furthermore, magnesium compounds can be recovered economically from well and lake brines, and fromsea water. The latter, which contains 0.13% by weight of magnesium, is a major source of this raw material and its compounds. This paper presents a summary of the development of the mining and treating of magnesite in Slovakia and the history of the magnesite industry. The paper summarizes the production capabilities of the Slovak magnesite industry and its potential for survival in competition with other world producers. The prosperity of the Slovak magnesite industry’s exploitation of domestic raw-material resources also has unfavorable influences on the basic components of the environment, i.e. soil, water, and surrounding air and biota. These unfavorable influences are caused by the emissions above all from thermal technologies involved in the processing of magnesite raw-material. At present, the level of emissions is significantly reduced by the installation of dust collecting devices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przemysł magnezytowy w Republice Słowackiej
zanieczyszczenie, środowisko naturalne, produkty magnezytowe, wydobycie magnezytu, marketing, segmentacja rynku
Baza zasobowa magnezytów w Republice Słowackiej sięga 3400 milionów ton magnezytu surowego. Rozpoznane światowe zasoby magnezytu są oceniane na około 12 milardów ton, a poza nimi znane są także wielkie zasoby innych surowców magnezonośnych, takich jak: dolomit, brucyt czy oliwin. Co więcej, związki magnezu mogą być także pozyskiwane w sposób ekonomicznie uzasadniony z solanek metodą ługowania otworowego, z jezior solankowych oraz z wody morskiej. Ta ostatnia zawiera średnio 0,13% mas. magnezu, będąc znaczącym źródłem związków magnezu. Niniejsza praca miała na celu podanie krótkiej informacji o rozwoju górnictwa i przetwórstwa magnezytu na Słowacji, a także o historii słowackiego przemysłu magnezytowego. Artykuł podsumowuje możliwości produkcyjne słowackiego przemysłu magnezytowego oraz możliwości jego utrzymania w świetle silnej konkurencji z innymi światowymi producentami magnezytu. Działalność słowackiego przemysłu magnezytowego, choć przynosi wymierne efekty w postaci produkcji surowców magnezytowych, ma także niekorzystny wpływ na najważniejsze składniki środowiska naturalnego, tj. gleby, wody, atmosferę oraz faunę i florę. Jest on wywołany głównie emisją gazowo-pyłową, przede wszystkim z etapu termicznego przetwórstwa magnezytów surowych. Obecnie wielkość tej emisji została znacząco ograniczona dzięki instalacji odpowiednich filtrów wyłapujących pyły.
 
REFERENCES (18)
1.
Bobro M., Hančuľák J., 2001 – Influence of Slovak magnesite processing on the environment. Mineralia Slovaca vol. 6, no 33, pp. 535–538.
 
2.
Csikósová A., Kameníková K., 2002 – Economical Evaluation of living environment pollution. Boletin Paranaense de GEO Ciencias, IGCP 443 Magnesite and Talc Geological and Environmental Correlations no 50, pp. 97–104.
 
3.
Csikósová A., et al., 2000 – Csikósová A., Novek Z., Kameníková K., 2000 – Position of Slovak magnesite on world markets. Mineralia Slovaca vol. 32, no 6, pp. 530–532.
 
4.
Franik T., 2012 – Study on factors influencing the level of capital expenditure spent in mining. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 28, no 4, pp. 71–86.
 
5.
Gulyás et al. 1986 – Gulyás T., Frák G., Ilavský R., 1986 – Magnesite industry in Czechoslovakia. Výchoslovenské vydavateľstvo, n.p. Košice.
 
6.
Hančuľák J., 2000 – Development of the dust deposition in area of SMZ. Inc. Jelšava Acta Montanistica Slovaca vol. 5, no 3, pp. 310–312.
 
7.
Hančuľák J., 2001 – Solid emissions in the area of magnesite industry operation in Jelšava and Lubeník. UGT SAV, Košice.
 
8.
Hronec O., 1996 – Exhalations, soil, vegetation. Monograph TOP, Ltd. Prešov and SPPK Bratislava, p. 236.
 
9.
Kendall T., 1996 – Dead – Burned Magnesite, Industrial Minerals no 341, pp. 25–51.
 
10.
Krzak M., 2012 – Dilemmas of mineral resources use in selected economic theories. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 28, no 3, p. 25.
 
11.
Leško O., Bobro M., 1987 – Development of dust deposition in the plants of SMZ Jelšava and SMZ Lubeník. Rudy-uhlí-geologický pruzkum no 8, pp. 232–234.
 
12.
Markovič J., Balog J., 1993 –Magnesite Jelšava, Východoslovenské vydavateľstvo, n. p. Košice.
 
13.
Novek Z. et al. 2001 – Novek Z., Csikósová A., Kameníková K., Hricišinová A., 2001 – Historical development of the magnezite plant in Košice. Mineralia Slovaca, vol. 33, no 6, pp. 551–556.
 
14.
O’Driscoll M., 2003a – Back to basics. Industrial Minerals, no 434, pp. 30–43.
 
15.
O’Driscoll M., 2003b – Elements of magnesia. Industrial Minerals, no 431, pp. 44–51.
 
16.
O’Driscoll M., 2003c – In the hall of the magnesite king. Industrial Minerals, no 430, pp. 26–37.
 
17.
Skvareková E., Kozakova L., 2012 – Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia. Gospodarka Surowcami Mineralnymi vol. 28, no 2, pp. 31–42.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953