Modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Part 1. Basic definitions and assumptions
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(1):35–49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article present basic definitions and assumptions of modelling and optimisation method of mining works in hard coal mine with an application of stochastic networks. Presented method could be an useful tool to design process of future mining works in coal mine, according to technical and economical plans.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Część 1. Podstawowe definicje i założenia
optymalizacja, roboty górnicze, sieć stochastyczna, sieć GAN, metoda GERT
W artykule zaprezentowano podstawowe definicje i założenia opracowanej metody modelowania i optymalizacji robór górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Metoda może stanowić narzędzie wspomagające proces projektowania przyszłych robót górniczych z uwzględnieniem wymagań decydenta w sferze poziomu wyników produkcyjnych oraz ekonomiczno-finansowych.
 
REFERENCES (5)
1.
Brzychczy E., 2005 - Metoda modelowania i optymalizacji robót górniczych w kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem sieci stochastycznych. Praca doktorska, Kraków.
 
2.
Jaworski K.M., 1999 - Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa.
 
3.
Magda R., Woźny T., Kowalczyk B., Głodzik S., Gryglik D., 2002 - Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku. Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 
4.
Organizacja i planowanie budowy. Red. W. Lenkiewicz. PWN, Warszawa 1985.
 
5.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003 - Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953